Blogiau'r Ardd

Anrheg Nadolig i Chi

gan

Nadolig Cynaliadwy

Bydd hi’n Nadolig Cynaliadwy a Llawen iawn yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru eleni. Ein hanrheg Nadolig i chi ydy cyfres o weithdaihyfryd am ddim gyda thîm Tyfu’r Dyfodol.

Mewn cyfnod pan ydym i gyd am fod yn fwy cyfeillgar i’r amgylchedd a lleihau’n defnydd o blastigion untro, beth am ddysgu sut i addurno’ch papur lapio brown eich hun, sut i greu torch sydd hefyd yn fwydwr adar a sut i gynhyrchu rhoddion a thagiau hardd cyanoteip ynghyd â llawer mwy.

A nid hyny yw’r cyfan! Byddwn hefyd yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau o Ragfyr 1-23 yn cynnwys Ffeiriau Crefft a Bwyd, Sioeau Gwdihŵs, Pantomeimau, Gwasanaeth Carolau a Groto Siôn Corn!

Am fwy o wybodaeth a rhestr lawn o ein gweithdai a gweithgareddau Nadolig Cynaliadwy cliciwch yma.

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau eraill yn yr Ardd cliciwch yma.

Nodwch nid yw’r gweithdai am ddim hyn yn cynnwys mynediad i’r Ardd, gwelwch yma am brisiau mynediad os gwelwch yn dda.

 

Aelodaeth fel Anrheg

Mae aelodaeth i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol yn anrheg sy’n parhau i roi.

Mwynhewch ysblander a harddwch y lle arbennig iawn hwn 363 diwrnod y flwyddyn – o gyn lleied â £40.

Yr anrheg perffaith. Am nawr a’r dyfodol.

Am fwy o wybodaeth am y wahanol fathau o aelodaeth sydd ar gael, cymerwch olwg yma neu ffoniwch Jane ar 01558 667118 neu’r tîm mynediadau ar 01558 667149. Neu e-bostiwch membership@gardenofwales.org.uk.