Blogiau o'r Ardd

Hidlo rhestr


Warning: Illegal string offset 'slug' in /var/www/html/wp-content/themes/garden/_/inc/php/garden-terms-dropdown.php on line 13
 1. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #4 – Y Pryf Hofran Marmalêd

  Hwn yw un o’n pryfed hofran mwyaf cyffredin ac eang ei gwmpas. Mae’n rhywogaeth hawdd iawn ei hadnabod, ac yn annhebygol o gael ei chamgymryd am unrhyw un arall pan fydd yn gyfarwydd ichi. Gall lliwiau’r bandiau ar y bol amrywio’n fawr, ond nid yw’r patrwm i’w weld ar unrhyw rywogaeth arall. Mae’r lliw hwn […]

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #3 – Y Wenynen Fêl

  Gwenynen fêl y Gorllewin, Apis mellifera, yw’r unig rywogaeth o wenyn mêl sydd gennym ym Mhrydain. Cânt eu cadw mewn cychod gwenyn a’u rheoli gan wenynwyr i gynhyrchu mêl a chŵyr, sy’n cael eu casglu at ddibenion masnachol. Mae’r nyth yn cynnwys gweithwyr (rhai benyw) a gwenyn segur (rhai gwryw) sy’n cael eu rheoli gan […]

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #2 – Y Wenynen Hirgorn (Eucera longicornis)

  Mae gwenyn gwryw y rhywogaeth hon yn un o’n gwenyn hawsaf i’w hadnabod, gyda’u hantenâu hir iawn.  Mae’n un o’r gwenyn sydd wedi dirywio fwyaf ym Mhrydain, a chollodd rannau helaeth o’i thiriogaeth gynt oherwydd colli’r cynefin segur llawn codlys sydd arni eu hangen. Mae hoff blanhigion y wenynen hon yn cynnwys ytbysen y ddôl […]

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #1 – Britheg y Gors (Euphydryas aurinia)

  Mae britheg y gors yn rhywogaeth sydd dan fygythiad ym Mhrydain ac mae ei gwarchod yn flaenoriaeth uchel. Arferai gael ei gweld ledled Prydain, ond erbyn hyn mae wedi’i chyfyngu i Orllewin Prydain ac Iwerddon, lle mae arni angen ardaloedd eang o dwmpathau gwlyb neu dir porfa calch. Mae’r larfau’n bwydo bron yn llwyr ar […]

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Gorffennaf 31

  Y newyddion a’r gwybodaeth diweddaraf o gylchlythyr wythnosol prosiect Tyfu’r Dyfodol

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Cadwch yn heini yn yr awyr iach a’r amgylchedd hardd

  Beth am ymuno â’n band hapus o Redwr Buggy – bob dydd Mawrth am 10.30yb? Lisa Evans yw arweinydd ein grŵp Rhedeg Buggy sydd yn boblogaidd iawn gyda rhieni a’u plant. Yma mae’n siarad am yr ysbrydoliaeth, y cymhelliant, yr endorffau naturiol a’r cwmni da sy’n dod o gymryd rhan. Mae’r grŵp rhedeg bygi yn […]

  Darllen rhagor