Volunteers

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Arsylwadau Gwirfoddolwyr Cadwraeth – grifft broga, dwmpathau gwahaddod

  Twmpathau gwahaddod mawr iawn y tu ôl i’r Coed Ceirios gyferbyn â’r Ardd Siapaneaidd. Grifft broga yn y pyllau o boptu’r bont dros yr Ardd Gors

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Arsylwadau Gwirfoddolwyr Cadwraeth – Arolwg o Adar, Gwyfynod a Ffyngau

  I fyny ym Mhant Felin Gat a heibio i’r bont uchaf, Llwyd y Gwrych, Titw Mawr, Titw Tomos Las a Thitw Penddu, ac, yn anad dim, Titw’r Wern dim mwy na dwsin o droedfeddi oddi wrthym

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Diweddariad Gwenyn y Gaeaf

  Rydyn ni’n ffodus yn yr Ardd Fotaneg ein bod, oherwydd llwyddiant parhaus ein gweithgareddau cadw gwenyn, wedi gallu datblygu dwy wenynfa.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Arsylwadau Gwirfoddolwyr Cadwraeth

  Gwelsom un dryw eurben yn fforio yn yr iorwg ar un o’r coed yn y border coed ar ochr chwith y lôn wrth i ni ddynesu at y ffens i mewn i goedwig Porthdy’r Gogledd

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Tyfwyr Byw’n Dda – dyma fyfyrdodau Jo

  Diolch yn fawr iawn i Luminate a wahoddodd y Tyfwyr Byw’n Dda i Luminate

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Cofnodi Gwyfynod 2022 – Gwirfoddolwyr Cadwraeth

  Yn ystod y naw mlynedd ddiwethaf, mae grŵp bach o wirfoddolwyr o blith aelodau’r Grŵp Cadwraeth, sy’n gweithio ar ffurf tîm, wedi bod yn nodi a chofnodi’r rhywogaethau gwyfynod sydd i’w cael yn yr Ardd Fotaneg.

  Darllen rhagor