Gwyddoniaeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt Mis Mai

  Mae mis Mai yn fis prysur i fotanegwyr, ac yn amser perffaith i ddechrau adnabod rhywogaethau planhigion. Mae Caru Natur Cymru wedi llunio’r canllaw hwn, y gellir ei lawrlwytho, i’ch helpu i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch ddod o hyd iddynt ym mis Mai.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt Mis Ebrill

  Ebrill yw un o’r misoedd gorau ar gyfer blodau gwyllt, yn enwedig rhywogaethau coetiroedd. Mae Caru Natur Cymru wedi llunio’r canllaw hwn y gellir ei lawrlwytho i’ch helpu i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch ddod o hyd iddynt ym mis Ebrill.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Darn arall yn y pysl peilliwyr: Ymchwil newydd yn datgelu mewnwelediadau hynod ddiddorol i’r planhigion a ddefnyddir gan wenyn a phryfed hofran

  Mae ymchwil diweddaraf ein tîm Gwyddoniaeth yn helpu i wella rhestrau argymhellion planhigion trwy ddarparu tystiolaeth o’r planhigion a ddefnyddir gan wenyn a phryfed hofran trwy gydol y flwyddyn.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Argymhellion planhigion o ymchwil yr Ardd Fotaneg

  Mae Tîm Gwyddoniaeth yr Ardd Fotaneg wedi bod yn brysur yn ymchwilio pa blanhigion mae peillwyr yn ymweld â. Mae eu papur diweddaraf, a gyhoeddwyd yn y Journal of Applied Ecology, yn helpu i wella ein dealltwriaeth o ba blanhigion sy’n cael eu defnyddio ar draws y tymor, a chan ba bryfed.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Mannau Ysbrydoledig: gwirfoddoli i ddod â natur i’r Bwrdd Iechyd

  Mae gwirfoddoli wrth wraidd prosiect Caru Natur Cymru. Gofynasom i un o’r bobl sydd wedi bod yn gwirfoddoli hiraf pam y mae’n dod allan gyda ni bob dydd Mawrth i drawsnewid safleoedd y GIG …

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag Dr.Abigail Lowe

  Abi explains how the Botanic Garden was used to examine the links between flowering plants, pollen, hoverflies, bumble bees and solitary bees. She also talks about how her relationship with the Garden began while she was still at school.

  Darllen rhagor