Gwyddoniaeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Cylchlys Ymledol – Un o Blanhigion Prinnaf Cymru

  Myfi yw Ellyn, y myfyriwr newydd sydd ar leoliad yn y Canolfan Gwyddoniaeth yn yr Ardd Fotaneg! Rydw i wedi bod yn gweithio yma am dair wythnos, ond rwyf yn barod wedi dysgu cymaint, a nawr yn gyfrifol am gynllunio prosiect i gynnal arolwg ar blanhigyn Prydeinig prin iawn, y Cylchlys Ymledol (Campanula patula), sydd wedi disgyn mewn niferoedd yn ddramatig yng Nghymru a Lloegr.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag Dr. Laura Jones

  Mae Laura yn esbonio sut mae bod wedi’i lleoli mewn gardd fotaneg wedi bod o gymorth mawr yn ei hymchwil, gan gynnwys helpu Cymru i fod y wlad gyntaf yn y byd i god bar DNA ei fflora brodorol.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Wythnos Anghenion Gwenyn

  Yr wythnos hon yw Wythnos Anghenion Gwenyn yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Cacwn, ac rydyn ni’n ystyried anghenion y gwenyn a’r peillwyr i gyd

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Gwerthfawrogi Pryfed

  Mae’n Wythnos y Pryfed 2021! Mae Wythnos y Pryfed yn cael ei chynnal gan y Gymdeithas Entomolegol Frenhinol rhwng 21 a 27 Mehefin, a hynny er mwyn ysbrydoli pobl i ddysgu am bryfed.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Gwyfyn cyffrous wedi’i ddarganfod yn yr Ardd

  Ar 4 Mehefin roedd Gwalch-wyfyn Pisgwydd (Mimas tiliae) yn y trap. Roedd dal y gwyfyn hwn a’i gofnodi ar fin dod yn fwy cyffrous hyd yn oed nag a feddyliais ar y cychwyn…

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Diweddariad ar yr Ardd Wenyn: Gwenyn Hapus!

  Mae’r gwenyn nawr yn mwynhau’r tywydd cynhesach rydyn ni wedi hefyd wedi bod yn ei fwynhau yr wythnos diwethaf hon.

  Darllen rhagor