Adfer Parcdir Godidog

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Adennill y Gorffennol

  Arddangosfa gan ddefnyddio hen ddefnyddiau i greu ffasiynau hanesyddol!

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag dehonglydd treftadaeth, William Sims

  Mae Bruce Langridge yn sgwrsio â Swyddog Treftadaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, William Sims

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag adferwr tirweddau, Angharad Phillips

  Bruce Langridge chats to Angharad Phillips about the landscape restoration that has attracted thousands of visitors to the National Botanic Garden of Wales in 2021.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Pobl Middleton

  Roedd y flwyddyn 1815 yn un gofiadwy i Brydain. Gyda diwedd Rhyfeloedd Napoleon a datblygiadau’r oes ddiwydiannol newydd, roedd hwn yn gyfnod a fyddai nid yn unig yn trawsnewid cefn gwlad ond hefyd yn cael effaith sylweddol ar fywydau pobl. Yma yn Neuadd Middleton roedd 1815 hefyd yn nodi carreg filltir.  Cafodd y llynnoedd a’r […]

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Mai yn ei Ogoniant yn y Dirwedd wedi’i Hadfer

  Mis Mai yw un o fy hoff fisoedd yn y flwyddyn ac mae’r gwanwyn yn sicr wedi cyrraedd, ac mae dyddiau hir, tywyll y gaeaf nawr fel atgof pell. Mae byd natur yn fwrlwm o weithgarwch, yr adar yn canu’n ddi-baid a’r blodau a’r coed yn blaguro. Mae’r gwenoliaid wedi dychwelyd i’r Ardd ar ôl […]

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  ‘Dechrau Dinbych-y-pysgod fel tref wyliau’ Arddangosfa ar-lein gan Peter Stopp

  Mae hanes Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn mynd nôl o leiaf mor bell ag Oes Tuduriaid. Ond yr hyn a welwn heddiw yw’r effaith a gafodd William Paxton ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif – parc gwledig gyda llynnoedd, rhaeadrau a llwybrau – nawr wedi eu hadfer yn ofalus. Roedd Paxton yn hoff iawn o ymdrochi […]

  Darllen rhagor