Garddwriaeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Cerdyn post o Awstralia

  Cerdyn post oddi wrth Matt Bryant sydd ar leoliad gwaith yng Ngorllewin Awstralia wedi ei noddi gan RHS a Chymdeithas Planhigion a Gerddi Môr y Canoldir.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Tyfu gyda ffyngau mycorhisol

  Making good soil is key to building resilience for the future. Here, I talk about the ways in which we can invite mycorrhizal fungi into our gardens and rebuild the soil, including methods that are being used here at the Botanic Garden

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Hau hadau ar gyfer y dyfodol. . . gweirgloddiau blodau gwylltion

  Bob mis Awst byddwn yn cynaeafu hadau a gwair ‘gwyrdd’ yn gynaliadwy yn ein gweirgloddiau sy’n llawn blodau gwylltion yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Lleoliad Eden Project

  Yr Eden Project oedd fy newis cyntaf o leoliad oherwydd bod yno fiomau unigryw mawr, ac roeddwn am weld y ffyrdd roedden nhw’n debyg ac yn wahanol i’n Tŷ Gwydr Mawr ni.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Ymweliad Cymdeithas Rhedynegol Prydain â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Rydym yn datblygu casgliad o redyn a gofynnwyd i Gymdeithas Rhedynegol Prydain ddod i roi cyngor i ni

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Adroddiad ar Leoliad Cyngor Caerdydd

  Roedd dod i Gaerdydd ar leoliad gwaithyn ddiddorol oherwydd mor wahanol yw gerddi yng nghanol dinas o’u cymharu ag yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, lle rydym yng nghefn gwlad.

  Darllen rhagor