Garddwriaeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Gweirgloddiau gwych. . . yn cael eu llunio

  Yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru rydym yn cymryd rhan mewn prosiectau masnachol gydag amrywiaeth o sefydliadau ledled Cymru.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Argymhellion planhigion o ymchwil yr Ardd Fotaneg

  Mae Tîm Gwyddoniaeth yr Ardd Fotaneg wedi bod yn brysur yn ymchwilio pa blanhigion mae peillwyr yn ymweld â. Mae eu papur diweddaraf, a gyhoeddwyd yn y Journal of Applied Ecology, yn helpu i wella ein dealltwriaeth o ba blanhigion sy’n cael eu defnyddio ar draws y tymor, a chan ba bryfed.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Arweinydd Angylaidd Tyfwyr Byw’n Dda

  Rwy’n gwybod ei fod yn cael ei ddweud bob tro y bydd rhywun yn ysgrifennu neu’n siarad am y Tyfwyr Byw’n Dda, ond mae’n wir yn lle arbennig, lle mae cymorth yn cael ei roi a’i dderbyn gan bobl sy’n deall anafiadau i’r ymennydd oherwydd eu bod wedi profi anaf i’r ymennydd eu hunain.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – Yr Un Ychwanegol gyda Will Ritchie

  Mae Bruce Langridge, Pennaeth Dehongli yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, yn sgwrsio â churadur yr Ardd, Will Ritchie, a fydd yn gadael ei swydd cyn hir.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag Thomas McBride

  Bruce Langridge chats to Nottingham University student Thomas McBride about his year’s placement at the National Botanic Garden of Wales.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Cyflenwyr Heb Fawn

  Ydych chi am arddio heb fawn, ond yn ansicr o ble i brynu’ch deunyddiau?  Dyma ganllaw defnyddiol.

  Darllen rhagor