Garddwriaeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Gadael y gwair i dyfu

  Mae’r borfa rhwng y Tŷ Gwydr Mawr a’r Rhodfa Uchaf wedi dod yn ardal ragorol i weld blodau gwyllt.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Gwniwyr Cymraeg Yn Creu Blodeuyn De Affrica

  Mae yna ddarn o waith celf syfrdanol newydd i ddadorchuddio yng Nghanolfan Gwyddoniaeth yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener 18fed o Fawrth, 2016

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Cloddiau bendigedig yng nghefn gwlad Cymru

  Ar ddiwrnod heulog ym mis bach, does dim yn well na mynd am dro yng nghanol byd natur. Mae bob math o gyfoeth i’w ganfod yn y cloddiau, a blodau’r gwanwyn yn llonni’r galon.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Gwobr arbennig iawn i Simon

  Dyfarnwyd y wobr o Aelod Cyswllt Er Anrhydedd yr RHS i’r curadur Simon Goodenough. Mae’r wobr glodfawr hon, a sefydlwyd yn 1930, yn cael ei dyfarnu gan y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol i bobol o dras Brydeinig yn unig sy wedi rhoi gwasanaeth clodwiw i arddwriaeth naill ai fel cyflogwyr neu weithwyr yn ystod eu gyrfa. […]

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Yr Ardd a’r Coleg yn Cydweithio er mwyn Dylanwadu ar Genedlaethau o Ffermwyr y Dyfodol

  Bydd cytundeb newydd rhwng Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a Choleg Sir Gâr yn chwarae rhan fawr mewn dylanwadau ar y genehdlaeth nesaf o ffermwyr i wneud gwir wahaniaeth i’r amgylchedd. Arwyddwyd cytundeb pum mlynedd o reoli ffermydd rhwng yr Ardd a’r Coleg, gyda’r ddau fudiad yn disgrifio’r cytundeb fel enghraifft o gydweithio sy’n sicr o […]

  Darllen rhagor