Garddwriaeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Rhwydd – ewch am dro yn yr awyr agored o gwmpas y Tŷ Gwydr Mawr

  Mae’r llwybr sy’n amgylchu’r Tŷ Gwydr Mawr yn 0.29 milltir o hyd, yn cymryd tua 6 munud i’w gerdded, 600 cam a 30 o galorïau

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Llachar ac yn Hardd – Ewch ar Lwybr Un Milltir o Hyd yr Ardd

  Rydym wedi creu llwybr milltir o hyd o gwmpas yr Ardd i’ch annog i gadw’n heini.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Byw’n gyflym, marw’n ifanc – Mae’r Gwyfod Atlas yn ‘roc a rôl’ iawn

  Byw’n gyflym, marw’n ifanc – Mae’r Gwyfod Atlas yn ‘roc a rôl’ iawn “Bruce, mae’n rhaid i ti ddod yma.” Dyna Carl Holmes, ein garddwr campus sydd wedi goruchwylio’r trawsffurfiad o’n Tŷ Trofannol i’r atyniad newydd – Plas Pilipala.  Mae’n siarad ar set symud a siarad yr Ardd, ac mae’n swnio’n gyffrous. “Wyt ti’n mynd […]

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Yr Anrheg Berffaith

  Aelodaeth i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yw’r anrheg sy’n cadw rhoi – sy’n cynnig mynediad AM DDIM i’r Ardd 363 diwrnod o’r flwyddyn, gyda llawer mwy

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Gadael y gwair i dyfu

  Mae’r borfa rhwng y Tŷ Gwydr Mawr a’r Rhodfa Uchaf wedi dod yn ardal ragorol i weld blodau gwyllt.

  Darllen rhagor