Treftadaeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Mynd i graidd Perllan y Dreftadaeth Gymreig

  The idea of a Welsh Native Orchard came about on a Friday afternoon in October 2011

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Blodeuwedd

  Blodau yw symbol o Blodeuwedd; maent yn dangos eu harddwch pan fyddant yn blodeuo ac yn eu ystwythder pan fyddant yn blodeuo eto yn y gwanwyn.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Gan Bwyll – ewch i gerdded o gwmpas y tu allan i’r Tŷ Gwydr Mawr

  Os ydych am gadw’n heini, mae cerdded yn yr awyr agored yn ffordd wych i ddechrau

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Yr Ardd ar y teledu – Prynhawn Da

  Os na weloch chi’r Ardd ar raglen ‘Prynhawn Da’ S4C, cliciwch yma i weld darn ar hanes yr Ardd a hefyd amdano’n coeden dderwen sydd yn cystadlu am ‘Goeden Ewropeaidd y Flwyddyn’ Bydd canlyniadau’r bleidlais yna yn cael eu cyhoeddi ar 20fed o Ebrill. Dilynwch y ddolen yma am ragor o wybodaeth – http://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Dub-s-zivotem-na-vlasku.aspx  

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Clytwaith Fferylliaeth Planhigion

  Crewyd yr arddangosfa hon o blanhigion meddyginiaethol gan Grŵp Gwnïo B (Botanegol)

  Darllen rhagor