Treftadaeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Pobl Middleton

  Roedd y flwyddyn 1815 yn un gofiadwy i Brydain. Gyda diwedd Rhyfeloedd Napoleon a datblygiadau’r oes ddiwydiannol newydd, roedd hwn yn gyfnod a fyddai nid yn unig yn trawsnewid cefn gwlad ond hefyd yn cael effaith sylweddol ar fywydau pobl. Yma yn Neuadd Middleton roedd 1815 hefyd yn nodi carreg filltir.  Cafodd y llynnoedd a’r […]

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Wythnos Genedlaethol y Cloddiau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru rydym yn dathlu ein cloddiau fel rhan o’r Wythnos Genedlaethol gyntaf erioed i ddathlu cloddiau!

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Mai yn ei Ogoniant yn y Dirwedd wedi’i Hadfer

  Mis Mai yw un o fy hoff fisoedd yn y flwyddyn ac mae’r gwanwyn yn sicr wedi cyrraedd, ac mae dyddiau hir, tywyll y gaeaf nawr fel atgof pell. Mae byd natur yn fwrlwm o weithgarwch, yr adar yn canu’n ddi-baid a’r blodau a’r coed yn blaguro. Mae’r gwenoliaid wedi dychwelyd i’r Ardd ar ôl […]

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  ‘Dechrau Dinbych-y-pysgod fel tref wyliau’ Arddangosfa ar-lein gan Peter Stopp

  Mae hanes Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn mynd nôl o leiaf mor bell ag Oes Tuduriaid. Ond yr hyn a welwn heddiw yw’r effaith a gafodd William Paxton ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif – parc gwledig gyda llynnoedd, rhaeadrau a llwybrau – nawr wedi eu hadfer yn ofalus. Roedd Paxton yn hoff iawn o ymdrochi […]

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Deg Rhywogaeth sydd dan Fygythiad o Ddiflannu Ledled y Byd – yn Un Cae yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las

  Dychmygwch warchodfa natur, a honno’n cynnwys rhywogaethau prin sy’n cyfateb i fison Ewrop, orangutang Sumatra, llewpart yr eira, yr arth wen, y manatî, y mwnci colobws du, y crwban môr gwyrdd, yr armadilo mawr, jiráff Masai a llwyn y ddraig

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Blwyddyn ym mywyd y defaid Balwen yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Mae defaid Balwen yn llawn cymeriad. Maent yn graff, yn annibynnol, ac yn hynod o wyliadwrus o unrhyw beth newydd. Maent yn hapus mewn amgylchedd cyfarwydd, ac mae ganddynt gof rhagorol

  Darllen rhagor