Growing the Future

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Diweddariad ar yr Ardd Wenyn: Gwenynwr yn dal i aros

  Mae hi’n demtasiwn i fynd i mewn i’r cychod gan ein bod yn ysu am gael dechrau, ond bydd rhaid inni fod yn amyneddgar am nawr.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Tyfu Gyda’n Gilydd

  Yn dilyn llwyddiant yr ymgyrch ‘Ymuno â’n Tîm Tyfu’ y llynedd, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi ymuno â Phrifysgol Abertawe i lansio ‘Tyfu Gyda’n Gilydd’, sef astudiaeth newydd sy’n edrych ar y modd y mae tyfu planhigion, gwirfoddoli a bod yn rhan o gymuned yn effeithio ar lesiant.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Diweddariad ar yr Ardd Wenyn: Gwenyn yn hedeg o gwmpas yn yr heulwen

  Roedd hi mor braf gweld y gwenyn yn hedeg o gwmpas yn yr heulwen yr wythnos diwethaf, gobeithio bod hyn yn arwydd fod dyddiau da i ddod

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Diweddariad ar yr Ardd Wenyn: Mae’r dydd i’w weld yn ymestyn

  Mae’r eirlysiau wedi dod allan a’r cennin Pedr, ac mae bylbiau eraill y gwanwyn yn aros i wthio’u pennau allan i’n cyfarch

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Gwlyb Gwlyb Gwlyb

  Mae’r holl dywydd gwlyb yma’n bryder, gan nad yr oerfel sy’n lladd gwenyn, ond y lleithder a’r llwydni, felly rydym yn archwilio’r cychod gwenyn yn rheolaidd i sicrhau ein bod wedi gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu ein gwenyn.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Fy nhri mis cyntaf yn yr Ardd

  Rwyf eisoes wedi ysgrifennu cwpl o bostiadau blog, ond roeddwn yn meddwl y dylwn fy nghyflwyno fy hun! Katie ydw i, ac rwy’n fyfyriwr ar leoliad yn y Ganolfan Wyddoniaeth. Rwyf yma am ddeng mis, a hynny’n rhan o fy ngradd Bioleg ym Mhrifysgol Nghaerefrog. Tra byddaf yma, byddaf yn ymwneud yn bennaf â’r prosiect […]

  Darllen rhagor