Growing the Future

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Hydref 9

  Y newyddion a’r gwybodaeth diweddaraf o gylchlythyr wythnosol prosiect Tyfu’r Dyfodol

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Ffocysu ar y Planhigion: Euonymus alatus

  Bob blwyddyn rwy’n cadw llygad ar yr Euonymus i newid lliw, gyda’i dail cochion llachar, gan weiddi bod y tymor yn newid ac i baratoi amdano!

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Ffocysu ar y Planhigion: Alchemilla mollis

  Mae’r planhigyn bach hwn, y byddwch yn debygol o gerdded heibio heb lawer o sylw y rhan fwyaf o’r flwyddyn, wedi’i gorchuddio mewn tlysau dŵr yn tywydd gwlyb.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Ffocysu ar y Planhigion: Ferfain yr Ariannin (Verbena bonariensis)

  Yn cynnig diddordeb hyd at ddiwedd y tymor, gyda’i ffurf ysgerbydol syfrdanol, a’n boblogaidd iawn gyda phryfed peillio, mae’r planhigyn hwn yn ticio’r blychau i gyd!

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #7 – Teigr y Benfelen (Tyria jacobaeae)

  Mae Teigr y benfelen yn rhywogaeth niferus o wyfynod sy’n hedfan yn ystod y dydd. Mae’n hawdd tarfu arno yn ystod y dydd er ei fod hefyd yn hedfan yn y nos.  Daw enw’r rhywogaeth o’r mineralau sylffid arian byw sinabar a sinabarit.  Mae’r lindys hefyd yn arbennig ac yn hawdd ei adnabod wrth ei […]

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #6 – Cacynen Gynffon Goch (Bombus lapidarius)

  Y gacynen gynffon goch yw un o’r cacwn mwyaf cyffredin ac maent i’w gweld yn aml mewn gerddi. Mae’r breninesau a’r gweithwyr yn ddu gyda chynffon goch gref, ond mae’r rhai gwryw’n edrych yn wahanol iawn. Yn hytrach, mae gan y rheiny goler ac wyneb melyn a chynffon yn fwy o liw oren. Daw’r breninesau […]

  Darllen rhagor