Garddwriaeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Hau hadau ar gyfer y dyfodol. . . gweirgloddiau blodau gwylltion

  Bob mis Awst byddwn yn cynaeafu hadau a gwair ‘gwyrdd’ yn gynaliadwy yn ein gweirgloddiau sy’n llawn blodau gwylltion yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Lleoliad Eden Project

  Yr Eden Project oedd fy newis cyntaf o leoliad oherwydd bod yno fiomau unigryw mawr, ac roeddwn am weld y ffyrdd roedden nhw’n debyg ac yn wahanol i’n Tŷ Gwydr Mawr ni.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Ymweliad Cymdeithas Rhedynegol Prydain â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Rydym yn datblygu casgliad o redyn a gofynnwyd i Gymdeithas Rhedynegol Prydain ddod i roi cyngor i ni

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Adroddiad ar Leoliad Cyngor Caerdydd

  Roedd dod i Gaerdydd ar leoliad gwaithyn ddiddorol oherwydd mor wahanol yw gerddi yng nghanol dinas o’u cymharu ag yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, lle rydym yng nghefn gwlad.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag Garddwriaethwr Blodau Gwyllt, Carly Green

  Bruce Langridge yn sgwrsio â garddwriaethwr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Carly Green. Maent yn sgwrsio am foeseg defnyddio’r term ‘planhigion brodorol’ a sgiliau Carly yn tyfu planhigion gwyllt Cymreig

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Tyfwyr Byw’n Dda – Darren yn arwyddor ffordd

  Cefais y syniad o lunio arwydd fel ffordd o roi rhywbeth yn ôl i’r holl bobl sy’n defnyddio’r ardd i’w helpu i adsefydlu, fel yr wyf i wedi gwneud

  Darllen rhagor