Apprenticeship

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Hafan i fywyd gwyllt. . . ar ganol ystâd ddiwydiannol?

  Ychydig wythnosau’n ôl aeth prentisiaid allan i Gae Pobol yn Cross Hands gyda’r Dr Kevin McGinn i geisio helpu bioamrywiaeth mewn ardal sy’n ddiwydiannol gan mwyaf.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Gweithdy Tocio · Blog Prentis

  Cawsom ein gwahodd i fynd i weithdy ar docio coed afalau yn yr hydref yn Cui Parc, lle byddai Richard, sy’n gofalu am y perllannau yno, yn ein dysgu.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Nid wyf erioed wedi bod yn hapusach

  Helo, Zoe ydw I, a fedrwn i ddim dychmygu flwyddyn yn ôl y byddwn i’n gweithio yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Mae bywyd wedi newid i gyd!

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag Noddwr y Cynllun Prentisiaid, Patrick Daniell

  Beth sy’n ysgogi rhoddwr i gefnogi elusen arddwriaethol? Ym mhodlediad diweddaraf Flowerpot, mae Bruce Langridge yn sgwrsio â’r cymwynaswr Patrick Daniell am ei gefnogaeth i Gynllun Prentis Garddwriaethol yr Ardd Fotaneg a’i ymlyniad emosiynol wrth Gymru

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Lleoliad Eden Project

  Yr Eden Project oedd fy newis cyntaf o leoliad oherwydd bod yno fiomau unigryw mawr, ac roeddwn am weld y ffyrdd roedden nhw’n debyg ac yn wahanol i’n Tŷ Gwydr Mawr ni.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Adroddiad ar Leoliad Cyngor Caerdydd

  Roedd dod i Gaerdydd ar leoliad gwaithyn ddiddorol oherwydd mor wahanol yw gerddi yng nghanol dinas o’u cymharu ag yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, lle rydym yng nghefn gwlad.

  Darllen rhagor