Farming

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Mae ein Dolydd Blodeuog yn Ffynnu

  Yn 2020 dechreuom gasglu a gwerthu hadau blodau gwyllt o Warchodfa Natur Genedlaethol Waun Las. Dim ond hyn a hyn ydoedd ond gwerthodd y cyfan yn gyflym. Felly eleni roeddem wedi cynyddu’n sylweddol faint o hadau blodau gwyllt a gynaeafwyd, diolch i gydymdrech tîm gwych o staff yr Ardd Fotaneg.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Blog Prentis: Cynaeafu Hadau Blodau Gwyllt – Rowan Moses

  Roedd cynaeafu hadau blodau gwyllt o ddolydd naturiol yn fath o brosiect nad oeddwn erioed wedi bod yn rhan ohono o’r blaen, ac roedd yn gyffrous iawn gweld yr holl broses o’r dechrau i’r diwedd.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Blwyddyn ym mywyd y defaid Balwen yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Mae defaid Balwen yn llawn cymeriad. Maent yn graff, yn annibynnol, ac yn hynod o wyliadwrus o unrhyw beth newydd. Maent yn hapus mewn amgylchedd cyfarwydd, ac mae ganddynt gof rhagorol

  Darllen rhagor