Farming

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Tyfu gyda ffyngau mycorhisol

  Making good soil is key to building resilience for the future. Here, I talk about the ways in which we can invite mycorrhizal fungi into our gardens and rebuild the soil, including methods that are being used here at the Botanic Garden

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Ffyngau mycorhisol mewn dôl blodau gwyllt

  Raphaella Hull, myfyriwr Doethuriaeth sydd ar ymweliad o Brifysgol Caergrawnt, yn esbonio pa mor bwysig y gall ffyngau mewn priddoedd fod i sefydlu dolydd llawn rhywogaethau

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Mae ein Dolydd Blodeuog yn Ffynnu

  Yn 2020 dechreuom gasglu a gwerthu hadau blodau gwyllt o Warchodfa Natur Genedlaethol Waun Las. Dim ond hyn a hyn ydoedd ond gwerthodd y cyfan yn gyflym. Felly eleni roeddem wedi cynyddu’n sylweddol faint o hadau blodau gwyllt a gynaeafwyd, diolch i gydymdrech tîm gwych o staff yr Ardd Fotaneg.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Blog Prentis: Cynaeafu Hadau Blodau Gwyllt – Rowan Moses

  Roedd cynaeafu hadau blodau gwyllt o ddolydd naturiol yn fath o brosiect nad oeddwn erioed wedi bod yn rhan ohono o’r blaen, ac roedd yn gyffrous iawn gweld yr holl broses o’r dechrau i’r diwedd.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Blwyddyn ym mywyd y defaid Balwen yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Mae defaid Balwen yn llawn cymeriad. Maent yn graff, yn annibynnol, ac yn hynod o wyliadwrus o unrhyw beth newydd. Maent yn hapus mewn amgylchedd cyfarwydd, ac mae ganddynt gof rhagorol

  Darllen rhagor