Farm

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Hau hadau ar gyfer y dyfodol. . . gweirgloddiau blodau gwylltion

  Bob mis Awst byddwn yn cynaeafu hadau a gwair ‘gwyrdd’ yn gynaliadwy yn ein gweirgloddiau sy’n llawn blodau gwylltion yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag ffermwr, Huw Jones

  Bruce Langridge chats to Huw Jones, farmer at the National Botanic Garden of Wales. They talk about how Huw manages the organic working farm on the Garden’s Waun Las National Nature Reserve.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Blwyddyn ym mywyd y defaid Balwen yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Mae defaid Balwen yn llawn cymeriad. Maent yn graff, yn annibynnol, ac yn hynod o wyliadwrus o unrhyw beth newydd. Maent yn hapus mewn amgylchedd cyfarwydd, ac mae ganddynt gof rhagorol

  Darllen rhagor