Dyddiadur

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Plas Pilipala: Gloÿnnod Cynffon Wennol

  Unlike our well behaved Glasswing guests, who eat an acceptable portion of Cestrum leaf before pupating, the Papilio or swallowtail caterpillars gorge themselves on an alarming amount of Citrus.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Rhyfeddodau’r Tŷ Gwydr Mawr

  Er i mi weithio yma am dros dwy flynedd nawr, mae’r Tŷ Gwydr Mawr dal i fy synnu pob tro rwy’n cerdded mewn iddo.  Hwn yw’r Tŷ Gwydr un-rhychwant mwyaf yn y byd ac mae wir yn adeilad arbennig.  Dewch i’w gweld cyn bo hir, yn enwedig tra bod nifer o’r planhigion yn blodeuo ar […]

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Y Tŷ Gwydr Mawr ar ei orau

  Nawr yw’r amser perffaith i ymweld â’r Tŷ Gwydr Mawr. Y gromen ysblennydd yma yw’r tŷ gwydr un-rhychwant mwyaf yn y byd ac mae’n edrych ar ei gorau ar hyn o bryd! Mae’n llond planhigion o barth hinsawdd y Canoldir o gwmpas y byd, sy’n cael eu magu a’u ofalu gan ein tîm ‘dan do’ […]

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Gwniwyr Cymraeg Yn Creu Blodeuyn De Affrica

  Mae yna ddarn o waith celf syfrdanol newydd i ddadorchuddio yng Nghanolfan Gwyddoniaeth yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener 18fed o Fawrth, 2016

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Yr Ardd ar y teledu – Prynhawn Da

  Os na weloch chi’r Ardd ar raglen ‘Prynhawn Da’ S4C, cliciwch yma i weld darn ar hanes yr Ardd a hefyd amdano’n coeden dderwen sydd yn cystadlu am ‘Goeden Ewropeaidd y Flwyddyn’ Bydd canlyniadau’r bleidlais yna yn cael eu cyhoeddi ar 20fed o Ebrill. Dilynwch y ddolen yma am ragor o wybodaeth – http://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Dub-s-zivotem-na-vlasku.aspx  

  Darllen rhagor