Dyddiadur

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Gwniwyr Cymraeg Yn Creu Blodeuyn De Affrica

  Mae yna ddarn o waith celf syfrdanol newydd i ddadorchuddio yng Nghanolfan Gwyddoniaeth yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Gwener 18fed o Fawrth, 2016

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Yr Ardd ar y teledu – Prynhawn Da

  Os na weloch chi’r Ardd ar raglen ‘Prynhawn Da’ S4C, cliciwch yma i weld darn ar hanes yr Ardd a hefyd amdano’n coeden dderwen sydd yn cystadlu am ‘Goeden Ewropeaidd y Flwyddyn’ Bydd canlyniadau’r bleidlais yna yn cael eu cyhoeddi ar 20fed o Ebrill. Dilynwch y ddolen yma am ragor o wybodaeth – http://www.treeoftheyear.org/Letosni-rocnik/Dub-s-zivotem-na-vlasku.aspx  

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Rheolau y Diwrnodau i Chi a’r Ci

  Gwnewch ddiwrnod ohoni yn yr Ardd a dewch â’ch ci bach am awyr iach yn yr Ardd am un o’n Diwrnodau i Chi a’r Ci arbennig. Edrychwch allan, hefyd, am arbenigwyr anifeiliaid anwes – a fydd wrth law i gynnig cymorth a chyngor

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Archwiliwch yr Ardd

  Ydych chi byth wedi eisiau fod yn chwilotwr fel Indiana Jones? Mae’n fagiau chwilota yn gymaint o hwyl, nid yn unig i blant ond i’r oedolion hefyd. Dewch i edrych am ein gemau naturiol fel ein penrhynoedd a’n gwas neidr emerald! Mae yna amrywiaeth eang o weithgareddau yn y bagiau yma a fu’n eich cadw […]

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Blog Y Porthdŷ

  Croeso i flog newydd Y Porthdŷ! Ein bwriad ni, staff gwasanaethau ymwelwyr, yw rhannu gyda chi  unrhyw newyddion a storïau o’r Ardd a’r Porthdy yr ydym ni’n teimlo sy’n ddiddorol. Yn y blog yma, gobeithiwn y byddwch chi’n cael eich diddanu gan ein storïau a gwybodaeth ysgafn a ffraeth ac y byddwch chi, y ddarllenwyr, yn gallu gweld agwedd wahanol […]

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Gwanwyn yn yr Ardd – Instagram

  Os ydych yn dilyn cyfrif swyddogol yr Ardd ar ‘Instagram’ byddwch wedi gweld y lluniau yma eisoes, ond os na, dyma enghreifftiau da o ba mor hyfryd gall yr Ardd fod ar ddiwrnod braf. Dilynwch yr Ardd ar Instagram, Facebook a Twitter i gadw i fyny efo’n newyddion a digwyddiadau diweddaraf.   Wedi ymweld â’r Ardd […]

  Darllen rhagor