Dyddiadur

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Medal Arian yng nghanfed Sioe Flodau Cymdeithas Arddwriaethol Frenhinol Chelsea

  Mae gardd grefftwr, ‘Brysiwch Wella’, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, wedi ennill Medal Arian yng nghanfed Sioe Flodau Cymdeithas Arddwriaethol Frenhinol Chelsea. Meddai’r Gyfarwyddwraig, Dr Rosie Plummer: ”Ry’n ni wedi’n gwefreiddio ein bod ni wedi ennill medal arian gyda’n gardd gyntaf i gystadlu yn Chelsea. Ry’n ni’n ardd fotaneg ifanc, ac yn dîm bychan ar gyllid […]

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Her Sioe Flodau Chelsea

  Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ymddangos am y tro cyntaf yn sioe flodau gorau’r byd yn 2013. Bydd Sioe Flodau Chelsea y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (Mai 21-25), sy’n dathlu ei phenblwydd yn gant oed eleni, yn cynnwys Gardd Crefftwr sy’n dwyn y teitl  ‘Brysiwch Wella’ sy’n canolbwyntio ar blanhigion meddyginiaethol. Cynlluniwyd yr ardd hon […]

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Taking Flight yn cyflwyno comedi hyfryd gan Shakespeare

  Mae cwmni theatr penigamp ‘Taking Flight’ nôl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul, Mai 19 am 2.00yp. Byddan nhw’n cyflwyno ‘A Midsummer Night’s Dream’ – comedi hyfryd Shakespeare – fydd yn serennu Cara ReadLe o’r rhaglen teledu, Tracy Beaker. Meddai Elise Davison o ‘Taking Flight’:  “Gan ddefnyddio’r Ardd fel ein hysbrydolaeth, byddwn yn […]

  Darllen rhagor