Dyddiadur

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Y Ffordd i Chelsea

  Bydd y cynllunwyr arobryn Kati Crome a Maggie Hughes yn datguddio’r cyfan am gynhyrchu gardd a enillodd fedal yn Chelsea, pan fyddan nhw’n ymweld â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Iau, Medi 26. Bydd y ddwy, a fu’n gyfrifol am ein gardd ‘Brysiwch Wella’ yn y Sioe Arddwriaethol Frenhinol a oedd yn dathlu ei […]

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Gerddi Mawrion Gorllewin Cymru: saith o erddi syfrdanol

  Mae saith o erddi syfrdanol o hyfryd Gorllewin Cymru wedi dod at ei gilydd i hyrwyddo eu gerddi gwych i ymwelwyr. Mae prydferthwch eithriadol, hanes a golygfeydd arfordirol trawiadol Gorllewin Cymru yn hysbys yn barod i lawer.   Mae Gerddi Mawrion Gorllewin Cymru nawr yn cynnig mynediad breintiedig i erddi a chasgliadau o blanhigion sy’n enwog […]

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Alfred Russel Wallace, yr Indiana Jones cyntaf

  Hoff wyddonydd y comedïwr enwog Bill Bailey, ac ysbrydoliaeth cariad David Attenborough at natur, ond mae Alfred Russel Wallace yn gymharol anadnabyddus. Mae cwmni theatr Theatr na nÓg, sydd â’i bencadlys yng Nghastell Nedd, wedi gwneud ei orau i fwrw goleuni ar fywyd a gwaith un o ddeallusion mwyaf rhyfeddol y 19fed ganrif, ac maen […]

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Medal Arian yng nghanfed Sioe Flodau Cymdeithas Arddwriaethol Frenhinol Chelsea

  Mae gardd grefftwr, ‘Brysiwch Wella’, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, wedi ennill Medal Arian yng nghanfed Sioe Flodau Cymdeithas Arddwriaethol Frenhinol Chelsea. Meddai’r Gyfarwyddwraig, Dr Rosie Plummer: ”Ry’n ni wedi’n gwefreiddio ein bod ni wedi ennill medal arian gyda’n gardd gyntaf i gystadlu yn Chelsea. Ry’n ni’n ardd fotaneg ifanc, ac yn dîm bychan ar gyllid […]

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Her Sioe Flodau Chelsea

  Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ymddangos am y tro cyntaf yn sioe flodau gorau’r byd yn 2013. Bydd Sioe Flodau Chelsea y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (Mai 21-25), sy’n dathlu ei phenblwydd yn gant oed eleni, yn cynnwys Gardd Crefftwr sy’n dwyn y teitl  ‘Brysiwch Wella’ sy’n canolbwyntio ar blanhigion meddyginiaethol. Cynlluniwyd yr ardd hon […]

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Taking Flight yn cyflwyno comedi hyfryd gan Shakespeare

  Mae cwmni theatr penigamp ‘Taking Flight’ nôl yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sul, Mai 19 am 2.00yp. Byddan nhw’n cyflwyno ‘A Midsummer Night’s Dream’ – comedi hyfryd Shakespeare – fydd yn serennu Cara ReadLe o’r rhaglen teledu, Tracy Beaker. Meddai Elise Davison o ‘Taking Flight’:  “Gan ddefnyddio’r Ardd fel ein hysbrydolaeth, byddwn yn […]

  Darllen rhagor