Dyddiadur

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #1 – Bwrned pum smotyn (Zygaena trifolii)

  Mae’n hawdd camgymryd y gwyfyn du a choch arbennig hwn am bili-pala. Mae’n hedfan yn ystod y dydd drwy gydol Gorffennaf ac Awst, ac mae’n niferus iawn yn ein dolydd eleni. Mae’r lliwiau amlwg yn rhybuddio ysglyfaethwyr ei fod yn wenwynig, ac yn rhyddhau hydrogen syanid os ymosodir arno. Mae’r larfa’n bwydo ar blanhigion yn […]

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Cymryd gofal ar ddiwrnod braidd yn stormus

  Mis Mehefin tanbaid! Mae gwenynwr yr Ardd Fotaneg, Lynda Christie, yn brwydro yn erbyn yr elfennau i wneud ei marc

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Diwrnod Gwenyn y Byd yn gwawrio i ddatgelu cychod gwenyn ffyniannus

  Gwenynwraig yr Ardd Fotaneg, Lynda Christie, yn sylwi ar y gwenyn yn mwynhau enillion da ar stociau gwerthfawr . . .

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Arolygydd Gwenyn yn galw heibio

  Yn rhan o raglen arolygu’r Uned Wenyn Genedlaethol (NBU), mae ein Harolygydd Gwenyn rhanbarthol, Maggie Gill, yma gyda mi heddiw i archwilio pla egsotig

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Dechreuwch Gofnodi Bywyd Gwyllt Yn Eich Gardd

  Yn y blog yma bydd myfyriwr PhD Abigail Lowe yn yn sôn am bwysigrwydd cofnodi bywyd gwyllt a sut y gallwch chi ddechrau yn eich gardd, gan gynnwys taflenni nodi syml y gallwch chi lawr lwytho ar gyfer gwenyn, pryfed hofran, pili-palod a gwyfynod cyffredin

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Anrhydedd mawr i Lynda, glanhau gwanwyn i’r cychod gwenyn

  Yn ddiweddar, etholwyd gwenynwr yr Ardd Fotaneg, Lynda Christie, yn gadeirydd Cymdeithas Gwenynwyr Cymru. Mae hon yn anrhydedd fawr iddi ac yn dyst i’r gwaith y mae’n ei wneud yn yr Ardd, yn Sir Gaerfyrddin a ledled Cymru.

  Darllen rhagor