Dyddiadur

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Lleoliad Eden Project

  Yr Eden Project oedd fy newis cyntaf o leoliad oherwydd bod yno fiomau unigryw mawr, ac roeddwn am weld y ffyrdd roedden nhw’n debyg ac yn wahanol i’n Tŷ Gwydr Mawr ni.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Adroddiad ar Leoliad Cyngor Caerdydd

  Roedd dod i Gaerdydd ar leoliad gwaithyn ddiddorol oherwydd mor wahanol yw gerddi yng nghanol dinas o’u cymharu ag yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, lle rydym yng nghefn gwlad.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Siarcol Pren Caled ar werth nawr

  Mae Gardd Fotaneg Cymru’n teimlo balchder o allu cyhoeddi bod gennym nawr ein Siarcol Pren Caled ein hunain ar werth yn ein siop!

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Gweision Neidr yr Ardd

  Mae’r Ardd yn fyw gan gynnwrf ar hyn o bryd, yn llawn pryfed o bob lliw a siâp – mae yna bili-palod, gwyfynod, cacwn, gwenyn unigol, lindys, sioncod gwair a chriciaid i enwi ond rhai. Ond, rhaid bod y gweision neidr ymysg y mwyaf trawiadol ohonynt, gan wibio o gwmpas yn gyflym iawn!

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Parti Peillwyr yng Nghanolfan Llwynihirion Brynberian

  Yn fis Mehefin, gwnaeth Canolfan Llwynihirion Brynberian cynnal digwyddiad ‘Parti Peillwyr’ am y tro cyntaf. Pwrpas y digwyddiad oedd i ddathlu peillwyr a phlanhigion gyda phobl o bob cefndir, trwy hwrwyddo tyfwyr ein Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr a’r Ardd Fotaneg.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Gerddi twll-y-clo yng ngardd Tyfu’r Dyfodol

  Os byddwch yn ymweld â gardd Tyfu’r Dyfodol (GTF), rhwng dau fur yr ardd ddeufur fe welwch ein gwelyau twll-y-clo

  Darllen rhagor