Dyddiadur

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Diweddariad ar yr Ardd Wenyn: Gwenyn yn hedeg o gwmpas yn yr heulwen

  Roedd hi mor braf gweld y gwenyn yn hedeg o gwmpas yn yr heulwen yr wythnos diwethaf, gobeithio bod hyn yn arwydd fod dyddiau da i ddod

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Planhigion Unflwydd yn y Tŷ Gwydr Mawr

  Mae’r tîm garddwriaethol wedi bod yn brysur yn plannu planhigion unflwydd o Awstralia yn y Tŷ Gwydr Mawr, yn barod ar gyfer arddangosfa prydferth yn yr haf.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Diweddariad ar yr Ardd Wenyn: Mae’r dydd i’w weld yn ymestyn

  Mae’r eirlysiau wedi dod allan a’r cennin Pedr, ac mae bylbiau eraill y gwanwyn yn aros i wthio’u pennau allan i’n cyfarch

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Fy nhri mis cyntaf yn yr Ardd

  Rwyf eisoes wedi ysgrifennu cwpl o bostiadau blog, ond roeddwn yn meddwl y dylwn fy nghyflwyno fy hun! Katie ydw i, ac rwy’n fyfyriwr ar leoliad yn y Ganolfan Wyddoniaeth. Rwyf yma am ddeng mis, a hynny’n rhan o fy ngradd Bioleg ym Mhrifysgol Nghaerefrog. Tra byddaf yma, byddaf yn ymwneud yn bennaf â’r prosiect […]

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Ble mae’r gwenyn i gyd?

  Mae mis Rhagfyr wedi cyrraedd. Mae lliwiau’r hydref bron wedi diflannu, mae’r dyddiau yn tywyllu ac mae dyddiau hir yr haf yn bell o’r cof. Rydym ni, fel pobl, yn paratoi am y gaeaf gan wisgo’n gynnes a gwario’r rhan fwyaf o’n hamser tu fewn. Ond sut mae gwenyn yn goroesi’r tymor caled hwn?

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Planhigion Tomato, Bylbiau a Blodau Gwylltion

  Dysgwch beth sydd angen ei wneud yn yr ardd yr wythnos hon gyda chymorth ein Hyfforddwr Garddwriaeth, Ben

  Darllen rhagor