Dyddiadur

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Planhigion Tomato, Bylbiau a Blodau Gwylltion

  Dysgwch beth sydd angen ei wneud yn yr ardd yr wythnos hon gyda chymorth ein Hyfforddwr Garddwriaeth, Ben

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Croeso i’r Hydref

  Gyda’r hydref daw tasgau newydd i’w gwneud a phlanhigion newydd i’w mwynhau, a dyma’r adeg orau o’r flwyddyn i wneud newidiadau mawr ac ail-lunio

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Teuluoedd planhigion gorau i beillwyr ym mis Awst

  Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn arwain gwaith ymchwil gan ddefnyddio barcodio DNA i ddeall arferion fforio pryfed sy’n peillio.  Ar sail eu canlyniadau hyd yn hyn, gofynnwyd i wyddonwyr yr Ardd Fotaneg ddweud wrthym am rai o’r planhigion gorau i ddenu peillwyr ym misoedd Gorffennaf ac Awst.  Dyma’r chwe theulu o blanhigion sydd ar frig eu rhestr.  Cofiwch osgoi mathau sydd â blodau dwbl.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #7 – Eristalis pertinax

  Hon yw un o’n pryfed hofran mwyaf cyffredin ac mae’r rhywogaeth yn perthyn i grŵp o bryfed hofran sy’n debyg i wenyn mêl. Mae gan yr Eristalis arbennig hon gorff hir a’i nodwedd amlycaf yw bod ei dwy set gyntaf o goesau yn felyn. Mae i’w gweld o’r gwanwyn tan ddiwedd yr haf mewn amrywiol […]

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #6 – Chwilen milwr coch (Rhagonycha fulva)

  Mae’r chwilod bach coch arbennig hyn yn gyffredin iawn mewn dolydd yn ystod yr haf. Mae’r oedolion yn bwydo ar neithdar a  phaill, sy’n eu gwneud yn beillwyr rhagorol, ac maent i’w gweld yn aml ar flodau mewn parau (ac weithiau rhagor!). Mae planhigion sydd â blodau ar agor, fel efwr a gorthyfail, yn ffefrynnau […]

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #5 – Gweirlöyn y ddôl (Maniola jurtina)

  Y rhywogaeth hon yw un o’n pili-palaod mwyaf cyffredin, ac mae niferoedd ohonyn nhw i’w gweld yn hedfan o gwmpas Cae Trawsgoed ar ddiwrnodau heulog. Y smotiau llygad a’r darnau oren ar flaen yr adain yw unig nodweddion arbennig  y rhywogaeth hon, sy’n ei gwahaniaethu oddi wrth y pili-palaod brown eraill.  Mae’r pili-pala hwn yn […]

  Darllen rhagor