Dyddiadur

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Ble mae’r Draenogod?

  Mae Myfyriwr Lleoli Gwyddoniaeth Mewn Diwydiant, Remy, yn chwilio am ddraenogod yr Ardd Fotaneg gyda rhywfaint o help gan ein gwirfoddolwyr. Dyma beth maen nhw wedi’i ddarganfod hyd yn hyn. . .

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Cwrdd â’n Noddwr, Brenin Siarl III

  Ar ddydd Gwener Medi 16eg, bu’n anrhydedd i mi gynrychioli Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wrth i’w Fawrhydi y Brenin Siarl III a’r Frenhines Gydweddog ymweld â Chymru am y tro cyntaf ers marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Lleoliad Eden Project

  Yr Eden Project oedd fy newis cyntaf o leoliad oherwydd bod yno fiomau unigryw mawr, ac roeddwn am weld y ffyrdd roedden nhw’n debyg ac yn wahanol i’n Tŷ Gwydr Mawr ni.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Adroddiad ar Leoliad Cyngor Caerdydd

  Roedd dod i Gaerdydd ar leoliad gwaithyn ddiddorol oherwydd mor wahanol yw gerddi yng nghanol dinas o’u cymharu ag yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, lle rydym yng nghefn gwlad.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Siarcol Pren Caled ar werth nawr

  Mae Gardd Fotaneg Cymru’n teimlo balchder o allu cyhoeddi bod gennym nawr ein Siarcol Pren Caled ein hunain ar werth yn ein siop!

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Gweision Neidr yr Ardd

  Mae’r Ardd yn fyw gan gynnwrf ar hyn o bryd, yn llawn pryfed o bob lliw a siâp – mae yna bili-palod, gwyfynod, cacwn, gwenyn unigol, lindys, sioncod gwair a chriciaid i enwi ond rhai. Ond, rhaid bod y gweision neidr ymysg y mwyaf trawiadol ohonynt, gan wibio o gwmpas yn gyflym iawn!

  Darllen rhagor