Dyddiadur

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Gweithdy Tocio · Blog Prentis

  Cawsom ein gwahodd i fynd i weithdy ar docio coed afalau yn yr hydref yn Cui Parc, lle byddai Richard, sy’n gofalu am y perllannau yno, yn ein dysgu.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Diweddariad Gwenyn y Gaeaf

  Rydyn ni’n ffodus yn yr Ardd Fotaneg ein bod, oherwydd llwyddiant parhaus ein gweithgareddau cadw gwenyn, wedi gallu datblygu dwy wenynfa.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Arsylwadau Gwirfoddolwyr Cadwraeth 24 Ionawr 2023

  Crafanc-yr-arth yn agor allan yn y gwely gyferbyn â Chraig yr Oesoedd.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Ymdrech gymunedol i helpu adfywio hanes cyfoethog

  Oedd mis Rhagfyr yn fis cyffrous i’n prosiect i ddatblygu perllan!

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Dyddiadur Coed y Gwirfoddolwyr Cadwraeth

  Mae ein gwirfoddolwyr cadwraeth wedi creu dyddiaduron blynyddol sy’n manylu ar fywydau 16 o goed ledled yr Ardd Fotaneg. Rydym wedi cynhyrchu ffilm fer i’ch helpu i weld sut olwg sydd ar y dyddiaduron.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Ble mae’r Draenogod?

  Mae Myfyriwr Lleoli Gwyddoniaeth Mewn Diwydiant, Remy, yn chwilio am ddraenogod yr Ardd Fotaneg gyda rhywfaint o help gan ein gwirfoddolwyr. Dyma beth maen nhw wedi’i ddarganfod hyd yn hyn. . .

  Darllen rhagor