Cadwraeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Gwyfyn cyffrous wedi’i ddarganfod yn yr Ardd

  Ar 4 Mehefin roedd Gwalch-wyfyn Pisgwydd (Mimas tiliae) yn y trap. Roedd dal y gwyfyn hwn a’i gofnodi ar fin dod yn fwy cyffrous hyd yn oed nag a feddyliais ar y cychwyn…

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Wythnos Genedlaethol y Cloddiau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru rydym yn dathlu ein cloddiau fel rhan o’r Wythnos Genedlaethol gyntaf erioed i ddathlu cloddiau!

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Rhyfeddodau bywyd gwyllt yn y goedwig ac wrth y dŵr

  Mae’r adaregydd profiadol a’r arweinydd teithiau medrus, Dan Rouse, yn teimlo’n angerddol dros bob bywyd gwyllt. Yma mae’n rhannu ei meddyliau am daith ddiweddar ganddi i’n gweld ac i ragchwilio llwybr ar gyfer y teithiau sydd ganddi mewn golwg.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Deg Rhywogaeth sydd dan Fygythiad o Ddiflannu Ledled y Byd – yn Un Cae yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las

  Dychmygwch warchodfa natur, a honno’n cynnwys rhywogaethau prin sy’n cyfateb i fison Ewrop, orangutang Sumatra, llewpart yr eira, yr arth wen, y manatî, y mwnci colobws du, y crwban môr gwyrdd, yr armadilo mawr, jiráff Masai a llwyn y ddraig

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Blwyddyn ym mywyd y defaid Balwen yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

  Mae defaid Balwen yn llawn cymeriad. Maent yn graff, yn annibynnol, ac yn hynod o wyliadwrus o unrhyw beth newydd. Maent yn hapus mewn amgylchedd cyfarwydd, ac mae ganddynt gof rhagorol

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt mis Mawrth

  Mis Mawrth yw mis cyntaf y gwanwyn ac mae blodau gwyllt yn dechrau blodeuo. Mae Caru Natur Cymru wedi cynhyrchu’r canllawiau hyn y gellir eu llawrlwytho er mwyn eich helpu chi i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch chi eu gweld ym mis Mawrth.

  Darllen rhagor