Cadwraeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #4 – Pryfyn hofran cacynen

  Mae’r pryfyn hofran hwn yn edrych ychydig yn wahanol i’r gweddill, gan edrych fel cacynen wedi treulio. Bydd y larfau fel rheol yn datblygu o fewn coesau planhigion efwr a gwelir yr oedolion yn aml yn chwilio am fwyd ymysg y blodau. Mae hwn yn bryfyn hofran cyffredin sydd i’w weld yn aml mewn tir […]

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Gwenyn yn ymbrysuro ymysg y mieri

  Mae’r wenynwraig fotaneg, Lynda Christie, wrth ei gwaith unwaith eto ac yn gobeithio am gynhaeaf mêl

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #3 – Cardwenynen gyffredin (Bombus pascuorum)

  Y gardwenynen gyffredin yw un o’n cacwn mwyaf niferus, gyda’i gwallt oren rhyfedd sy’n ei gwneud yn wahanol i’r rhywogaethau cyffredin eraill. Mae dwy gardwenynen arall i’w cael yn y Deyrnas  Gyfunol ac mae’n anodd gweld y gwahaniaeth rhyngddyn nhw a’r gardwenynen gyffredin, sef cardwenynen y mwswgl a’r gardwenynen frown, er bod y rhain lawer […]

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #2 – Gwenynen rychiog oren (Halictus rubicundus)

  Mae gan y wenynen fach unigol hon stribed o flew gwyn ar draws ei bol a choesau oren. Mae’n disgyn y aml ar flodau ac mae’n well ganddi deulu llygad y dydd, fel ysgall a’r bengaled. Gwelir hon mewn amrywiol gynefinoedd gan gynnwys gerddi a thir porfa. Mae’n un o’r ychydig wenyn unigol sy’n ymddwyn […]

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #1 – Bwrned pum smotyn (Zygaena trifolii)

  Mae’n hawdd camgymryd y gwyfyn du a choch arbennig hwn am bili-pala. Mae’n hedfan yn ystod y dydd drwy gydol Gorffennaf ac Awst, ac mae’n niferus iawn yn ein dolydd eleni. Mae’r lliwiau amlwg yn rhybuddio ysglyfaethwyr ei fod yn wenwynig, ac yn rhyddhau hydrogen syanid os ymosodir arno. Mae’r larfa’n bwydo ar blanhigion yn […]

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt Gorffennaf

  Ganol haf, mae’r dyddiau’n hir, ac mae’r glaswellt hyd yn oed yn hirach. Mae Caru Natur Cymru wedi llunio’r canllaw hwn, y gellir ei lawrlwytho, i’ch helpu i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch ddod o hyd iddynt ym mis Gorffennaf.

  Darllen rhagor