Cadwraeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Cofnodi Gwyfynod 2022 – Gwirfoddolwyr Cadwraeth

  Yn ystod y naw mlynedd ddiwethaf, mae grŵp bach o wirfoddolwyr o blith aelodau’r Grŵp Cadwraeth, sy’n gweithio ar ffurf tîm, wedi bod yn nodi a chofnodi’r rhywogaethau gwyfynod sydd i’w cael yn yr Ardd Fotaneg.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Helpu Draenogod

  Helpwch i warchod y rhywogaeth frodorol eiconig yma yn ardd gefn eich hun!

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Chwilio am Ddyfrgwn. . .

  Gan fy mod wedi fy ysbrydoli wrth chwilio am ddraenogod (er ein trafferthion cychwynnol), penderfynais geisio ffilmio anifail llawer mwy anturus – y dyfrgi!

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Draenog Cyntaf!

  Mae Myfyriwr Lleoli Gwyddoniaeth Mewn Diwydiant, Remy, yn chwilio am ddraenogod yr Ardd Fotaneg gyda rhywfaint o help gan ein gwirfoddolwyr. Dyma beth maen nhw wedi’i ddarganfod hyd yn hyn – Blog 2…

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Dirgelwch yr Hakea!

  Yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, rydyn ni’n ymfalchïo yn ein casgliad o blanhigion – mae’n ein gwneud yn wahanol i ardd arddangos a gerddi cyhoeddus eraill yn yr ardal.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Cerdyn post o Awstralia

  Cerdyn post oddi wrth Matt Bryant sydd ar leoliad gwaith yng Ngorllewin Awstralia wedi ei noddi gan RHS a Chymdeithas Planhigion a Gerddi Môr y Canoldir.

  Darllen rhagor