Cadwraeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #7 – Teigr y Benfelen (Tyria jacobaeae)

  Mae Teigr y benfelen yn rhywogaeth niferus o wyfynod sy’n hedfan yn ystod y dydd. Mae’n hawdd tarfu arno yn ystod y dydd er ei fod hefyd yn hedfan yn y nos.  Daw enw’r rhywogaeth o’r mineralau sylffid arian byw sinabar a sinabarit.  Mae’r lindys hefyd yn arbennig ac yn hawdd ei adnabod wrth ei […]

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #6 – Cacynen Gynffon Goch (Bombus lapidarius)

  Y gacynen gynffon goch yw un o’r cacwn mwyaf cyffredin ac maent i’w gweld yn aml mewn gerddi. Mae’r breninesau a’r gweithwyr yn ddu gyda chynffon goch gref, ond mae’r rhai gwryw’n edrych yn wahanol iawn. Yn hytrach, mae gan y rheiny goler ac wyneb melyn a chynffon yn fwy o liw oren. Daw’r breninesau […]

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #5 – Chwilen Flodau (Oedemera nobilis)

  Roedd hon gynt wedi ei chyfyngu i ychydig safleoedd ym Mhrydain, ond erbyn hyn mae’n rhywogaeth gyffredin a niferus iawn. Bydd y rhai llawn dwf yn bwydo ar amrywiaeth helaeth o blanhigion ac yn enwedig y llygad llo mawr (Leucanthemum vulgare) a phlanhigion wmbelaidd (Apiaceae) a gellir eu gweld yn aml yn bwydo ar y […]

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #4 – Y Pryf Hofran Marmalêd

  Hwn yw un o’n pryfed hofran mwyaf cyffredin ac eang ei gwmpas. Mae’n rhywogaeth hawdd iawn ei hadnabod, ac yn annhebygol o gael ei chamgymryd am unrhyw un arall pan fydd yn gyfarwydd ichi. Gall lliwiau’r bandiau ar y bol amrywio’n fawr, ond nid yw’r patrwm i’w weld ar unrhyw rywogaeth arall. Mae’r lliw hwn […]

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #3 – Y Wenynen Fêl

  Gwenynen fêl y Gorllewin, Apis mellifera, yw’r unig rywogaeth o wenyn mêl sydd gennym ym Mhrydain. Cânt eu cadw mewn cychod gwenyn a’u rheoli gan wenynwyr i gynhyrchu mêl a chŵyr, sy’n cael eu casglu at ddibenion masnachol. Mae’r nyth yn cynnwys gweithwyr (rhai benyw) a gwenyn segur (rhai gwryw) sy’n cael eu rheoli gan […]

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #2 – Y Wenynen Hirgorn (Eucera longicornis)

  Mae gwenyn gwryw y rhywogaeth hon yn un o’n gwenyn hawsaf i’w hadnabod, gyda’u hantenâu hir iawn.  Mae’n un o’r gwenyn sydd wedi dirywio fwyaf ym Mhrydain, a chollodd rannau helaeth o’i thiriogaeth gynt oherwydd colli’r cynefin segur llawn codlys sydd arni eu hangen. Mae hoff blanhigion y wenynen hon yn cynnwys ytbysen y ddôl […]

  Darllen rhagor