Cadwraeth

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Ffyngau mycorhisol mewn dôl blodau gwyllt

  Raphaella Hull, myfyriwr Doethuriaeth sydd ar ymweliad o Brifysgol Caergrawnt, yn esbonio pa mor bwysig y gall ffyngau mewn priddoedd fod i sefydlu dolydd llawn rhywogaethau

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag Carly Green

  Bruce Langridge yn sgwrsio â garddwriaethwr Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Carly Green. Maent yn sgwrsio am foeseg defnyddio’r term ‘planhigion brodorol’ a sgiliau Carly yn tyfu planhigion gwyllt Cymreig

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Gweision Neidr yr Ardd

  Mae’r Ardd yn fyw gan gynnwrf ar hyn o bryd, yn llawn pryfed o bob lliw a siâp – mae yna bili-palod, gwyfynod, cacwn, gwenyn unigol, lindys, sioncod gwair a chriciaid i enwi ond rhai. Ond, rhaid bod y gweision neidr ymysg y mwyaf trawiadol ohonynt, gan wibio o gwmpas yn gyflym iawn!

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Parti Peillwyr yng Nghanolfan Llwynihirion Brynberian

  Yn fis Mehefin, gwnaeth Canolfan Llwynihirion Brynberian cynnal digwyddiad ‘Parti Peillwyr’ am y tro cyntaf. Pwrpas y digwyddiad oedd i ddathlu peillwyr a phlanhigion gyda phobl o bob cefndir, trwy hwrwyddo tyfwyr ein Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr a’r Ardd Fotaneg.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Gweirgloddiau gwych. . . yn cael eu llunio

  Yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru rydym yn cymryd rhan mewn prosiectau masnachol gydag amrywiaeth o sefydliadau ledled Cymru.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt Mis Mehefin

  Mis Mehefin yw uchafbwynt blodau gwyllt Prydain gan fod mwy o flodau yn agored nag yn ystod unrhyw fis arall o’r flwyddyn. Mae Caru Natur Cymru wedi llunio’r canllaw hwn, y gellir ei lawrlwytho, i’ch helpu i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch ddod o hyd iddynt ym mis Mehefin.

  Darllen rhagor