Botany

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag Emma Williams

  Bruce Langridge yn sgwrsio ag un o fycolegwyr arweiniol Cymru, Emma Williams

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Canllaw Aeron yr Hydref

  Amser cynaeafu yw’r hydref, pan fydd ffrwythau natur yn rhoi lliw i’r gwrychoedd a’r dail yn dechrau cwympo oddi ar y coed.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Rhywogaeth o Goeden sydd yn y Tŷ Gwydr Mawr yn Cael ei Defnyddio i Greu Brechlyn COVID-19

  Yn adran Chile ein Tŷ Gwydr Mawr, mae yna goeden fach ddi-nod sydd o’r un rhywogaeth â’r goeden a fydd, cyn hir, yn chwarae rhan fawr yn y broses o amddiffyn Ewrop rhag y coronafeirws dros y blynyddoedd nesaf

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Mymryn o Oren

  Os ydych wedi bod yn yr Ardd Glogfeini o gwbl yr haf hwn, yna efallai eich bod wedi sylwi ar ein Pabïau Califfornia yn darparu gwledd o liw. Gallwch eu gweld yn y gwely mawr, crwn wrth ymyl mynedfa Orllewinol y Tŷ Gwydr Mawr. Y llynedd, bu’n rhaid palu hanner y gwely hwn yn llwyr […]

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Deg Rhywogaeth sydd dan Fygythiad o Ddiflannu Ledled y Byd – yn Un Cae yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las

  Dychmygwch warchodfa natur, a honno’n cynnwys rhywogaethau prin sy’n cyfateb i fison Ewrop, orangutang Sumatra, llewpart yr eira, yr arth wen, y manatî, y mwnci colobws du, y crwban môr gwyrdd, yr armadilo mawr, jiráff Masai a llwyn y ddraig

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt mis Mawrth

  Mis Mawrth yw mis cyntaf y gwanwyn ac mae blodau gwyllt yn dechrau blodeuo. Mae Caru Natur Cymru wedi cynhyrchu’r canllawiau hyn y gellir eu llawrlwytho er mwyn eich helpu chi i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch chi eu gweld ym mis Mawrth.

  Darllen rhagor