Biophilic Wales

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Canllaw Aeron yr Hydref

  Amser cynaeafu yw’r hydref, pan fydd ffrwythau natur yn rhoi lliw i’r gwrychoedd a’r dail yn dechrau cwympo oddi ar y coed.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag Dr. Laura Jones

  Mae Laura yn esbonio sut mae bod wedi’i lleoli mewn gardd fotaneg wedi bod o gymorth mawr yn ei hymchwil, gan gynnwys helpu Cymru i fod y wlad gyntaf yn y byd i god bar DNA ei fflora brodorol.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Tyfwyr Byw’n Dda yn Dychwelyd – Blog Amy

  Fel bob amser, bu llawer iawn o chwerthin

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Tyfwyr Byw’n Dda yn Dychwelyd – Blog Cathy

  Dychwelod y Tyfwyr Byw’n Dda i’r Ardd yr wythnos hon, ar ôl cyfnod clo arall.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt mis Mawrth

  Mis Mawrth yw mis cyntaf y gwanwyn ac mae blodau gwyllt yn dechrau blodeuo. Mae Caru Natur Cymru wedi cynhyrchu’r canllawiau hyn y gellir eu llawrlwytho er mwyn eich helpu chi i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch chi eu gweld ym mis Mawrth.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Tyfu Gyda’n Gilydd

  Yn dilyn llwyddiant yr ymgyrch ‘Ymuno â’n Tîm Tyfu’ y llynedd, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi ymuno â Phrifysgol Abertawe i lansio ‘Tyfu Gyda’n Gilydd’, sef astudiaeth newydd sy’n edrych ar y modd y mae tyfu planhigion, gwirfoddoli a bod yn rhan o gymuned yn effeithio ar lesiant.

  Darllen rhagor