Biophilic Wales

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt Mis Mehefin

  Mis Mehefin yw uchafbwynt blodau gwyllt Prydain gan fod mwy o flodau yn agored nag yn ystod unrhyw fis arall o’r flwyddyn. Mae Caru Natur Cymru wedi llunio’r canllaw hwn, y gellir ei lawrlwytho, i’ch helpu i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch ddod o hyd iddynt ym mis Mehefin.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt Mis Mai

  Mae mis Mai yn fis prysur i fotanegwyr, ac yn amser perffaith i ddechrau adnabod rhywogaethau planhigion. Mae Caru Natur Cymru wedi llunio’r canllaw hwn, y gellir ei lawrlwytho, i’ch helpu i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch ddod o hyd iddynt ym mis Mai.

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt Mis Ebrill

  Ebrill yw un o’r misoedd gorau ar gyfer blodau gwyllt, yn enwedig rhywogaethau coetiroedd. Mae Caru Natur Cymru wedi llunio’r canllaw hwn y gellir ei lawrlwytho i’ch helpu i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch ddod o hyd iddynt ym mis Ebrill.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Mannau Ysbrydoledig: gwirfoddoli i ddod â natur i’r Bwrdd Iechyd

  Mae gwirfoddoli wrth wraidd prosiect Caru Natur Cymru. Gofynasom i un o’r bobl sydd wedi bod yn gwirfoddoli hiraf pam y mae’n dod allan gyda ni bob dydd Mawrth i drawsnewid safleoedd y GIG …

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  BIOSCAN yn yr Ardd Fotaneg

  Ydych chi wedi sylwi ar un o’r adeileddau pabell anarferol wedi’i sefydlu yng Nghae Trawscoed neu’r Ardd Ddeu-fur? Trapiau Malaise ydynt mewn gwirionedd, sef trapiau fel pabell sydd yn dal pryfed sy’n hedfan. Yma, rydym yn sefydlu dau drap pob mis trwy gydol y flwyddyn er mwyn casglu pryfed fel rhan o’r prosiect BIOSCAN, sy’n cael ei redeg gan y Wellcome Sanger Institute.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Caru Cen

  Yn nyfnder gaeaf, gellir fod yn anodd ffeindio unrhyw arwyddion o fywyd tra bod allan yn mwynhau’r byd naturiol… nes eich bod yn darganfod cen! Trwy’r post blog hon, rydw i’n gobeithio i agor eich llygaid i fyd dirgel a rhyfedd gen…

  Darllen rhagor