Biophilic Wales

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gydag Dr. Laura Jones

  Mae Laura yn esbonio sut mae bod wedi’i lleoli mewn gardd fotaneg wedi bod o gymorth mawr yn ei hymchwil, gan gynnwys helpu Cymru i fod y wlad gyntaf yn y byd i god bar DNA ei fflora brodorol.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Tyfwyr Byw’n Dda yn Dychwelyd – Blog Amy

  Fel bob amser, bu llawer iawn o chwerthin

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Tyfwyr Byw’n Dda yn Dychwelyd – Blog Cathy

  Dychwelod y Tyfwyr Byw’n Dda i’r Ardd yr wythnos hon, ar ôl cyfnod clo arall.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Canllaw i Flodau Gwyllt mis Mawrth

  Mis Mawrth yw mis cyntaf y gwanwyn ac mae blodau gwyllt yn dechrau blodeuo. Mae Caru Natur Cymru wedi cynhyrchu’r canllawiau hyn y gellir eu llawrlwytho er mwyn eich helpu chi i adnabod rhai blodau gwyllt brodorol y gallwch chi eu gweld ym mis Mawrth.

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Tyfu Gyda’n Gilydd

  Yn dilyn llwyddiant yr ymgyrch ‘Ymuno â’n Tîm Tyfu’ y llynedd, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi ymuno â Phrifysgol Abertawe i lansio ‘Tyfu Gyda’n Gilydd’, sef astudiaeth newydd sy’n edrych ar y modd y mae tyfu planhigion, gwirfoddoli a bod yn rhan o gymuned yn effeithio ar lesiant.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Fy nhri mis cyntaf yn yr Ardd

  Rwyf eisoes wedi ysgrifennu cwpl o bostiadau blog, ond roeddwn yn meddwl y dylwn fy nghyflwyno fy hun! Katie ydw i, ac rwy’n fyfyriwr ar leoliad yn y Ganolfan Wyddoniaeth. Rwyf yma am ddeng mis, a hynny’n rhan o fy ngradd Bioleg ym Mhrifysgol Nghaerefrog. Tra byddaf yma, byddaf yn ymwneud yn bennaf â’r prosiect […]

  Darllen rhagor