Celf

Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Modelau o ffyngau yn cael gwyliau ym Mharc Dinefwr

  Os bu i chi erioed ymweld â’r arddangosfa From Another Kingdom yma yn Nhŷ Gwydr Mawr yr Ardd Fotaneg, mae’n debyg y byddwch yn cofio’r modelau ceramig hardd o ffyngau

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – yr un gyda’r artist sain amgylcheddol, Cheryl Beer

  Mae’r artist sŵn amgylcheddol Cheryl Beer yn siarad â Bruce Langridge am sut y gwnaeth ei cholli clyw dros nos ei harwain i wrando ar goed

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Podlediad y Pot Blodyn – Yr Un gyda’r Artist, Caroline Vitzthum

  Mae Bruce Langridge yn trafod y modd y mae artistiaid yn helpu ymwelwyr â’r Ardd Fotaneg i greu cysylltiad emosiynol â’r planhigion. Yn ymuno ag ef y mae’r artist amlddisgyblaethol, Caroline Vitzthum, sydd wedi bod yn archwilio casgliad Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru o fwsogl Migwyn.

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Diwrnod Diddordeb Mewn Planhigion 7: Rhedynen Gyfrdwy

  Mae tystiolaeth ffosil yn awgrymu bod rhedynen gyfrdwy wedi newid fawr ddim mewn 180 miliwn o flynyddoedd

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Gan Bwyll – ewch i gerdded o gwmpas y tu allan i’r Tŷ Gwydr Mawr

  Os ydych am gadw’n heini, mae cerdded yn yr awyr agored yn ffordd wych i ddechrau

  Darllen rhagor