Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Gwenyn unig a lle y gellir eu gweld

  Pan fydd rhywun yn crybwyll gwenyn wrthych, mae’n debyg mai gwenyn mêl neu gacwn sy’n dod i’r meddwl. Fodd bynnag, mae yna lawer o wenyn eraill yn suo o gwmpas, heb i neb sylwi arnynt yn aml.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Y byd trwy lygaid pryf

  A ydych erioed wedi meddwl pam y mae gan wenyn ddwy set o lygaid, neu pam y mae llygaid gwas y neidr yn cwrdd ar gopa ei ben?

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Fy nhri mis cyntaf yn yr Ardd

  Rwyf eisoes wedi ysgrifennu cwpl o bostiadau blog, ond roeddwn yn meddwl y dylwn fy nghyflwyno fy hun! Katie ydw i, ac rwy’n fyfyriwr ar leoliad yn y Ganolfan Wyddoniaeth. Rwyf yma am ddeng mis, a hynny’n rhan o fy ngradd Bioleg ym Mhrifysgol Nghaerefrog. Tra byddaf yma, byddaf yn ymwneud yn bennaf â’r prosiect […]

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Garddio ar gyfer pryfed hofran

  Pan fyddwch yn clywed sôn am beillwyr, mae’n debygol y byddwch yn meddwl gyntaf am wenyn. Serch hynny, mae pryfed hofran yn beillwyr effeithiol hefyd, ac maent yn casglu paill ar y blew sydd ar eu cyrff gystal â gwenyn1. Fodd bynnag, nid o ran peillio yn unig y mae pryfed hofran yn bwysig! Gallant […]

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Pwysigrwydd iorwg blodeuog (Hedera helix)

  Yn gyntaf, mae’n ffynhonnell bwysig o baill a neithdar ar gyfer peillwyr yn yr hydref. Pan fydd nifer o blanhigion blodeuog yn dechrau marw ‘nôl ddiwedd yr haf, mae iorwg yn dechrau cynhyrchu blodau melynwyrdd ag arogl cryf, felly mae’r peillwyr sy’n dal i hedfan yn ei ddefnyddio i borthi. Gellir dod o hyd i […]

  Darllen rhagor