Hidlo rhestr

 1. Blogiau'r Ardd

  Teuluoedd planhigion gorau i beillwyr ym mis Awst

  Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn arwain gwaith ymchwil gan ddefnyddio barcodio DNA i ddeall arferion fforio pryfed sy’n peillio.  Ar sail eu canlyniadau hyd yn hyn, gofynnwyd i wyddonwyr yr Ardd Fotaneg ddweud wrthym am rai o’r planhigion gorau i ddenu peillwyr ym misoedd Gorffennaf ac Awst.  Dyma’r chwe theulu o blanhigion sydd ar frig eu rhestr.  Cofiwch osgoi mathau sydd â blodau dwbl.

  Darllen rhagor
 2. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #7 – Eristalis pertinax

  Hon yw un o’n pryfed hofran mwyaf cyffredin ac mae’r rhywogaeth yn perthyn i grŵp o bryfed hofran sy’n debyg i wenyn mêl. Mae gan yr Eristalis arbennig hon gorff hir a’i nodwedd amlycaf yw bod ei dwy set gyntaf o goesau yn felyn. Mae i’w gweld o’r gwanwyn tan ddiwedd yr haf mewn amrywiol […]

  Darllen rhagor
 3. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #6 – Chwilen milwr coch (Rhagonycha fulva)

  Mae’r chwilod bach coch arbennig hyn yn gyffredin iawn mewn dolydd yn ystod yr haf. Mae’r oedolion yn bwydo ar neithdar a  phaill, sy’n eu gwneud yn beillwyr rhagorol, ac maent i’w gweld yn aml ar flodau mewn parau (ac weithiau rhagor!). Mae planhigion sydd â blodau ar agor, fel efwr a gorthyfail, yn ffefrynnau […]

  Darllen rhagor
 4. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #5 – Gweirlöyn y ddôl (Maniola jurtina)

  Y rhywogaeth hon yw un o’n pili-palaod mwyaf cyffredin, ac mae niferoedd ohonyn nhw i’w gweld yn hedfan o gwmpas Cae Trawsgoed ar ddiwrnodau heulog. Y smotiau llygad a’r darnau oren ar flaen yr adain yw unig nodweddion arbennig  y rhywogaeth hon, sy’n ei gwahaniaethu oddi wrth y pili-palaod brown eraill.  Mae’r pili-pala hwn yn […]

  Darllen rhagor
 5. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #4 – Pryfyn hofran cacynen

  Mae’r pryfyn hofran hwn yn edrych ychydig yn wahanol i’r gweddill, gan edrych fel cacynen wedi treulio. Bydd y larfau fel rheol yn datblygu o fewn coesau planhigion efwr a gwelir yr oedolion yn aml yn chwilio am fwyd ymysg y blodau. Mae hwn yn bryfyn hofran cyffredin sydd i’w weld yn aml mewn tir […]

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Peilliwr y dydd #3 – Cardwenynen gyffredin (Bombus pascuorum)

  Y gardwenynen gyffredin yw un o’n cacwn mwyaf niferus, gyda’i gwallt oren rhyfedd sy’n ei gwneud yn wahanol i’r rhywogaethau cyffredin eraill. Mae dwy gardwenynen arall i’w cael yn y Deyrnas  Gyfunol ac mae’n anodd gweld y gwahaniaeth rhyngddyn nhw a’r gardwenynen gyffredin, sef cardwenynen y mwswgl a’r gardwenynen frown, er bod y rhain lawer […]

  Darllen rhagor