family

Hidlo rhestr

 1. Chwarae yn yr Awyr Agored

  Gobeithio y cewch hwyl yn archwilio rhai o uchafbwyntiau’r Ardd Fotaneg yn yr awyr agored.

  Darllen rhagor
 2. Dydd Mercher Mwdlyd – 1yp

  Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored, adrodd straeon ac archwilio ar gyfer plant cyn-ysgol.

  Darllen rhagor
 3. Dydd Mercher Mwdlyd – 11yb

  Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o weithgareddau hwyl yn yr awyr agored, adrodd straeon ac archwilio ar gyfer plant cyn-ysgol.

  Darllen rhagor
 4. Canu Caneuon “Frozen”

  Canu Caneuon “Frozen” yn yr awyr agored (pellter cymdeithasol)
  Lleoedd cyfyngedig ar gael

  Darllen rhagor
 5. Cyfle i Ddarganfod Natur yn eich Gardd yn ystod Wythnos Natur Cymru!

  Efallai nad yw’r Ardd Fotaneg yn agored i ymwelwyr ar hyn o bryd, ond rydym wedi dyfeisio rhaglen ryfeddol a hwyliog o bethau y gallwch eu gwneud yn eich gardd eich hun i ddysgu am fyd natur a’i fwynhau. Ceisiwch roi cynnig ar bob un o’r gweithgareddau awgrymedig trwy gydol Wythnos Natur Cymru.

  Darllen rhagor
 6. Blogiau'r Ardd

  Galw pob un ohonoch chi ymchwilwyr yr Ardd 6-12 oed

  Galw pob un ohonoch chi Ymchwilwyr yr Ardd 6-12 oed. Bydd y clwb gweithgareddau yn yr Ardd Fotaneg yn barod i weithredu eto ddydd Mawrth Mai 28ain a dydd Mercher mai 29

  Darllen rhagor