Yn ôl i Natur

Mae ein Tîm Addysg yn defnyddio’r ardal Yn ôl i Natur i gyffroi a dysgu plant, athrawon, teuluoedd a dysgwyr gydol oes am natur

Gyda chwpwl o dai crwn pren, dolydd yn llawn blodau gwylltion, a choetir o wern i’ch ysbrydoli, dyma fan delfrydol i ddysgu yn yr awyr agored. Cynhelir digwyddiadau addysgol yn rheolaidd fan hyn.

Mae ein tîm addysg yn hoff iawn o ddod â grwpiau i ddysgu am natur yn yr ardal hon.

Mae ein Labordy Dŵr hefyd yn lle delfrydol i ddysgu, ond o dan do y tro hwn, tra bod ein pyllau chwilota wedi’u cynllunio’n arbennig ar gyfer dod o hyd i drysorau’r dŵr. Mae’n lle gwych i ymlacio a dysgu gwersi gan Natur ei hun.