Pwytho Botanegol: creu gwaith celf tecstilau yn yr Ardd

Mae Pwytho Botanegol ar daith gyffrous a datblygol i greu casgliad parhaol o weithiau tecstil ar gyfer yr Ardd.

Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae dros 80 o wirfoddolwyr, sy’n cyfarfod ddwywaith y mis, wedi creu casgliadau arbennig o frodwaith syfrdanol ac atgofus. Mae’r rhain yn cynnwys blodau’r sir, planhigion prin Cymru, planhigion meddyginiaethol, De Affrica yn ei Blodau, gardd gudd, planhigion y ddôl, peillwyr, bywyd gwyllt, cynefinoedd a nifer o ffyngau prydferth.

Ni cheir addysgu strwythurol yn y sesiynau Pwytho Botanegol, ond mae arweiniad a defnyddiau ar gael i’n holl aelodau. Mae’n ferw gwyllt o syniadau, egni a brwdfrydedd sy’n heintus, yn ysgogol ac yn gynhyrchiol. Rydym yn manteisio ar draddodiad hir o waith tecstilau yng Nghymru, a chredwn mai’r grŵp hwn, o bosibl, yw’r cyntaf o’i fath i weithio mewn gardd fotaneg ar brosiectau a gomisiynwyd. Cofiwch ddweud wrthym os ydych yn gwybod am grwpiau eraill!

Rydym yn defnyddio technegau gwahanol, gan gynnwys appliqué, brodwaith cain â llaw, brodwaith â pheiriant, lliwio a thrin ffabrigau, ffeltio gwlyb a sych, a brodwaith codi.

Mae’r gwirfoddolwyr yn defnyddio’r casgliadau rhagorol yn llyfrgell yr Ardd yn gymorth technegol ac i gyfeirio atynt, ac mae hyn yn darparu darluniau du a gwyn, celf fotanegol, hanesion am y planhigion, a manylion am eu defnydd a’u cynefinoedd. Mae nifer o aelodau’r Ardd wedi rhoddi llyfrau, ac mae creadigaethau tecstilau cain y grŵp yn un o ganlyniadau uniongyrchol y gefnogaeth barhaus hon i lyfrgell yr Ardd.

Mae casgliad o gardiau cyfarch, sy’n cynnwys nifer o’r darnau a bwythwyd, ar gael yn y siop yn yr Ardd. Diolch i wirfoddolwyr eraill yr ardd sydd â sgiliau o ran ffotograffiaeth a’r cyfryngau cymdeithasol, gallwch ddilyn hynt y grŵp ar y dudalen Facebook Pwytho Botanegol, sy’n dangos yr holl waith a grëwyd, yn ogystal â ffotograffau o’r sesiynau misol. Yn ystod 2019, bydd yr holl ddelweddau hefyd yn cael eu lanlwytho i wefan Casgliad y Werin Cymru.

Mae croeso bob amser i aelodau newydd, a dylai unrhyw un sy’n dymuno ymuno â’r grŵp gysylltu â’r cydgysylltydd gwirfoddolwyr, Jane Down, yn jane.down@gardenofwales.org.uk neu ffonio 01558 667118 i gael manylion.