Celf yn yr Ardd

Mae gennym rai cerfluniau syfrdanol yn yr awyr agored gan artistiaid sy’n enwog yn rhyngwladol.

Ger y Porthdy mae ‘Tri Deg Tri o Filoedd Saith Cant a Naw Deg Wyth’ gan Marion Kalmus, côn enfawr â’i wyneb i waered wedi’i wneud o ddalennau gwydr, lle mae dŵr rhedegog yn tywallt yn barhaol ar yr ochr fewnol, wedi’i oleuo gan olau a gyfeirir uchod.  Mae ei geinder syml yn cyflwyno rhybudd plaen i bawb ohonom – mae’r nifer o amrywiaethau o blanhigion sydd mewn perygl o ddifodiant yn y flwyddyn 2000 wedi’i ysgythru ar y gwydr.

Wrth symud i fyny’r Rhodfa mae ‘Scaladaqua Tonda’ a grëwyd gan William Pye.  Ystyr enw’r cerflun dŵr hwn yw ‘cylch o gamau dŵr’.  Comisiynwyd y cerflun hwn, a gwaith Marion Klamus, trwy gyllid a ddarparwyd yn garedig gan Ymddiriedolaeth Derek Williams.

Wrth symud i lawr y Rhodfa o gyfeiriad y Pwll Drych hyfryd mae’r Ffrwd fach yn ymlwybro.   Ysbrydolwyd ei siâp gan lwybr troellog Afon Tywi, sy’n llifo i’r gogledd o’r Ardd.

Draw ar Olwg Paxton, lleolwyd ‘PI’ gan Rawleigh Clay i gynnwys cylch trawiadol y medrwch edrych ar Dŵr Paxton trwyddo.  Rhoddwyd ‘PI’ yn garedig i’r Ardd gan Gymdeithas Celfyddydau Cyfoes Cymru.

Oddi tanom, yn ein ‘Gardd Wyllt’, mae ‘Tarw’, y tarw Du Cymreig, gan Sally Matthews.   Comisiynwyd y cerflun hwn ar gyfer Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gan Gymdeithas Celfyddydau Cyfoes Cymru (CCCC).