Casgliadau o blanhigion

Mae casgliadau o blanhigion Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn niferus ac yn amrywiol, ac yn cyflawni prif amcanion yr Ardd, sef Cadw, Addysgu ac Ysbrydoli.

Mae’r casgliadau o blanhigion yn ddynamig, ac yn darparu palet cyfnewidiol ar gyfer ymwelwyr i’r Ardd.

Un o’n prif amcanion yw dangos pob un o’r ffyrdd niferus ac amrywiol yr y’n ni’n dibynnu ar blanhigion, er mwyn sicrhau ein goroesiad a’n lles parhaus.

Mae darganfyddiadau lu i’w gwneud ar hyd a lled yr Ardd a’i hystâd ehangach, gyda’i hamrywiaeth mawr o reoli tir, ac arddulliau o blannu ac arddangos. Amlygir tair agwedd i arddwriaeth: celfyddyd, crefft a gwyddoniaeth, a’r tri pheth cyn bwysiced â’i gilydd.