Hunan-arlwyo

Hidlo rhestr

 • Bwthyn Penrhipyn

  Wedi'i leoli ym mhentrefan delfrydol y Gwernogle yng nghanol Cwm Cothi, mae Penrhipyn - cyn-siop gof du - yn encil gwledig hardd a thawel, ynghyd â'i ddôl blodau gwyllt ei hun a sgôr pum seren. Mae'r bwthyn Cymreig traddodiadol o'r 19eg ganrif yn ganolfan ddelfrydol ar gyfer cerddwyr a beicwyr neu ar gyfer y rhai sydd am ddianc rhag y cyfan i ffwrdd. Mae'r tair ystafell wely yn cysgu ar gyrion Coedwig Brechfa ac yn agos at Lanfihangel ynghyd â chrud ac yn cynnig golygfeydd hyfryd ar draws y dyffryn.
 • Red Kite Cottage

  A converted milking parlour, the cottage, all on one level with original beams, is 5-star graded, award-winning, rurally located yet close to Carmarthen, with a raised sun-trap patio overlooking farm fields. Just 15 mins from the Botanic Garden, it sleeps up to five guests in two bedrooms, and welcomes a couple of well behaved dogs. Also available, is Y Golchdy, a smaller rustic cosy stone cottage with woodburner, rustic appeal, mezzanine bed area, plus kitchenette and shower room for short breaks for singles or couples but no dogs.
 • Sannan Court

  Sannan Court is a former vicarage divided into holiday apartments. Set in an acre of garden, it is at the centre of a picturesque village, opposite the friendly pub and just a 20-minute drive from the Botanic Garden.
 • Y Shed Potio

  The Potting Shed is the perfect space to explore the area and all the great places around Carmarthenshire and Pembrokeshire. Built using reclaimed wood, it features a mixture of old and new furnishings gives it a homely stylish feel. It is fully self-contained with all the home comforts you would wish for and we are open all year round. Y Shed Potio yw'r lle perffaith i archwilio'r ardal a'r holl lefydd gwych o gwmpas Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Fe'i hadeiladwyd gan ddefnyddio pren a adferwyd, ac mae'n cynnwys cymysgedd o ddodrefn hen a newydd sydd yn rhoi teimlad cartrefol iddo. Mae'n gwbl hunangynhwysol gyda'r holl gysuron cartref gallech ddymuno am, rydym ar agor trwy gydol y flwyddyn.
 • Bythynod Canine

  Nid oes angen gadael y ci gartref gyda Bythynod Canine, rydyn yn cynnig dros 300 o fythynnod gwyliau ledled Cymru, yn berffaith ar gyfer eich gwyliau nesaf. Mae pob bwthyn yn croesawu o leiaf un ci, gyda rhywfaint yn croesawu lan i pump. Dewiswch o fwthyn clyd, ffermdai hyfryd, cytiau bugeiliaid a mwy, yn llawn nodweddion megis gerddi caeedig, llefydd tân cynhesu ac adloniant cartref.
 • Big Domain

  Ewch i ffwrdd gydag eich ffrindiau a'ch teulu i gyd o dan un to gyda Big Domain, gan gynnig mwy na 80 o dai mawr dros ledled Cymru. Yn cysgu wyth neu fwy, mae gan ein bythynnod rywbeth i bawb, o ardaloedd bwyta anferth sy'n berffaith ar gyfer prydau dathlu, i bwll nofio, sinemâu cartref ac ystafelloedd gemau sy'n sicr o ddiddanu pobl ifanc a hen.