Gwesty

Hidlo rhestr

 • Stradey Park Hotel & Spa

  Stradey Park Hotel & Spa, Llanelli offers guests free parking and complementary high-speed wifi. The hotel is also accessible throughout for wheelchair users. Wedi’i guddio mewn bryniau Cymreig, sefyll yn falch dros Gŵyr ac arfordir Sir Gaerfyrddin, mae Stradey Park Hotel & Spa yn Llanelli yn aros i'ch croesawu. Gyda gwasanaeth dosbarth cyntaf, byddwch yn barod i gael eich sbwylio. Os rydych yn ymuno a ni am wyliau teulu, penwythnos rhamantus, digwyddiad corfforaethol neu’n mynd i’r sba yn ein Sba Parc gwobrwyol, na fyddwch yn ffeindio unrhywbeth yn ormod o drwbl i sicrhau eich cysur. Cewch olwg ar ein cynigion arbennig, gyda phrisiau i siwtio pawb. Mae pris llety yn cynnwys brecwast. Mae Stradey Park Hotel & Spa, Llanelli yn cynnig ei gwesteion parcio am ddim a WiFi cyflenwol. Mae’r gwesty hefyd yn hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.
 • Plough Rhosmaen

  Mae’r Plough Rhosmaen wedi ei leoli’n berffaith ar yr A40 ond rhyw 10 milltir o’r Ardd Fotaneg. Mae’n westy bwtic 4-seren gyda bwyty, yn cynnig gwasanaeth proffesiynol er hynny hamddenol. Mae’r fwydlen yn amrywio o’r 'clasurol' drwy i opsiynau a la carte a’r cyfan oll yn cael ei baratoi gan ddefnyddio cynhwysion lleol. Mae’r 23 o ystafelloedd gwely oll yn edrych allan dros Ddyffryn Tywi ac mae detholiad o ystafelloedd yn croesawu cŵn os fyddech yn dymuno dod â’ch anifail anwes gyda chi.
 • The Plough, Rhosmaen

  The Plough Rhosmaen is ideally situated on the A40 just 10 miles from the Botanic Garden. It is a 4-star boutique hotel and restaurant, offering professional yet relaxed service. The menu ranges from 'classics' through to a la carte options all prepared using local ingredients. All 23 bedrooms look out over the Towy Valley and there is a selection of dog-friendly rooms should you wish to bring along your pet. For latest offers, contact reception or visit the website.
 • Gwesty a Bwyty Gwledig Tŷ Mawr

  Mae Gwesty a Bwyty Gwledig Tŷ Mawr, sy’n dyddio o’r 16eg ganrif, yn llai na 10 milltir o’r Ardd Fotaneg Genedlaethol. Mae’n ganolfan ddelfrydol ar gyfer eich gwyliau byr a byddwch yn sicr o gael croeso cynnes, bwyd da a lletygarwch gwych. Mae’r holl ystafelloedd gwely yn en suite, mae dwy ohonynt ar y llawr gwaelod ac mae croeso i gŵn. Mae tocynnau am ddim i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol wrth archebu arhosiad o 2 noson neu fwy ar sail swper, gwely a brecwast.
 • Gwesty & Sba Best Western Heronston

  Mae Gwesty & Sba Best Western Heronston yn westy modern 3 seren wedi’i leoli munudau yn unig o Gyffordd 34 yr M4 a thua 50 munud o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Tocynnau am ddim i'r Ardd Fotaneg wrth archebu arhosiad o ddwy noson neu fwy ar sail swper, gwely a brecwast. Mae’r gwesty yn brolio 75 o ystafelloedd gan gynnwys safonol, uwchraddol a switiau. Y Bar & Gril Ewennys, sydd newydd ei hadnewyddu, yw’r lle perffaith ar gyfer diodydd cyn cinio neu i archebu byrbryd ysgafn neu bryd o fwyd. Mae’r Bwyty Crane yn cynnig Bwydlen Dymhorol, mae ein holl fwyd yn lleol ac yn cael ei baratoi a’i goginio yn ffres. Mae ein Clwb Hamdden & Sba yn cynnig pwll nofio dan do wedi’i wresogi, ystafelloedd triniaeth sba, sawna, ystafell stêm, pwll sba a champfa. *Nid yw'n cynnwys archebion grŵp*
 • Gwesty’r Marine

  Wedi’i leoli ar y promenâd hardd, mae Gwesty’r Marine, Aberystwyth, wedi agor y drysau o dan yr un teulu ers dros 30 mlynedd, rydym yn awr yn croesawu’r wyrion i redeg y gwesty! Rydym yn ffodus iawn wrth i ni gael ein lleoli yn ddigon agos at ganol y dref ond i ffwrdd oddi wrth fwrlwm bywyd y dref. Ni fyddai ymweliad ag Aberystwyth yn gyflawn heb ymweliad â Gwesty’r Marine. Mae’n Westy eiconig, sydd wedi cynnal cenedlaethau o fyfyrwyr a rhieni, pobl ar eu gwyliau, teithwyr busnes, cynadleddau, priodasau a phartïon. Felly, pan fyddwch yn ymweld ag Aberystwyth – gwnewch yn siŵr eich bod yn dod i aros gyda ni am noson fythgofiadwy a golygfa unigryw o’r Pier a’r Prom wrth i’r haul fachlud ar Fae Ceredigion. Os nad ydych yn aros, dewch ar Ddydd Sul i fwynhau cinio Dydd Sul heb ei ail, neu galwch am goffi neu bryd o fwyd cyn ymweld â’r Prom.