Llety

Manylion detholiad o lety lleol mae gwefan yr Ardd yn hyrwyddo.

Hidlo rhestr

 • Gwesty & Sba Best Western Heronston

  Mae Gwesty & Sba Best Western Heronston yn westy modern 3 seren wedi’i leoli munudau yn unig o Gyffordd 34 yr M4 a thua 50 munud o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Tocynnau am ddim i'r Ardd Fotaneg wrth archebu arhosiad o ddwy noson neu fwy ar sail swper, gwely a brecwast. Mae’r gwesty yn brolio 75 o ystafelloedd gan gynnwys safonol, uwchraddol a switiau. Y Bar & Gril Ewennys, sydd newydd ei hadnewyddu, yw’r lle perffaith ar gyfer diodydd cyn cinio neu i archebu byrbryd ysgafn neu bryd o fwyd. Mae’r Bwyty Crane yn cynnig Bwydlen Dymhorol, mae ein holl fwyd yn lleol ac yn cael ei baratoi a’i goginio yn ffres. Mae ein Clwb Hamdden & Sba yn cynnig pwll nofio dan do wedi’i wresogi, ystafelloedd triniaeth sba, sawna, ystafell stêm, pwll sba a champfa. *Nid yw'n cynnwys archebion grŵp*
 • Marchnadfa Fwyd Wright

  Mae nawr gennym ddau ystafell newydd gwblhau, sy'n hunanarlwyol, lle gallwch aros tra'n ymweld â Wright's a'r Dyffryn Tywi
 • Bythynnod Valley View

  Bythynnod Valley View: Cymru draddodiadol gyda chyfleustra modern. Rydym wedi enwi ein bythynnod oherwydd y golygfeydd godidog o Orllewin Cymru: tir fferm, coetiroedd a’r Dyffryn Afon Teifi enwog. Mae pob un o’r pedwar bwthyn wedi cael eu trawsnewid yn chwaethus o ysguboriau 200 mlwydd oed ar gyfer cysur a chyfarpar modern drwy gydol y flwyddyn. Mae’r bwthyn lleiaf yn addas i ddau o bobl, a’r mwyaf am bump. (Yn gyfan gwbl, gallwn ddarparu ar gyfer 14 o oedolion yn ogystal â babanod.) Mae gan bob bwthyn gardd breifat gyda phatio, celfi’r ardd, barbeciw, ac mae ardal chwarae ddiogel i blant. Caniateir cŵn mewn tri o’r bythynnod. Rydym wedi ein lleoli ym mhentref bychan Newchapel, ger y ffin Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.
 • Holidaycottages.co.uk

  Holidaycottages.co.uk offers a fantastic selection of self-catering accommodation close to the Botanic Garden. Whether you’re after a larger property for all your family and friends or a romantic bolthole, perfect for a couple's retreat, our range of holiday cottages has something for everyone. Many of our properties also come with great features such as a wood burner, ample outdoor space or even a hot tub! Be sure to take a look at our collection and book your next stay in one of our cottages.
 • The Plough, Rhosmaen

  The Plough Rhosmaen is ideally situated on the A40 just 10 miles from the Botanic Garden. It is a 4-star boutique hotel and restaurant, offering professional yet relaxed service. The menu ranges from 'classics' through to a la carte options all prepared using local ingredients. All 23 bedrooms look out over the Towy Valley and there is a selection of dog-friendly rooms should you wish to bring along your pet. For latest offers, contact reception or visit the website.
 • Fferm Glanyrynys

  Mae Fferm Glanyrynys ond 5 munud i ffwrdd o fynedfa’r Ardd. Rydym yn fferm deuluol fechan gyda dwy ystafell en-suite. Mae un yn faint mawr a’r llall gyda phâr o welyau. Rydym mewn lleoliad tawel ond dal yn rhwydd dod o hyd. Arhoswch am dair noson neu fwy a chewch docynnau am ddim i’r Ardd. Y gost yw £70 am ddeiliadaeth ddwbl neu £45 am ddeiliadaeth sengl.