Llety

Manylion detholiad o lety lleol mae gwefan yr Ardd yn hyrwyddo.

Hidlo rhestr

 • Gwesty & Sba Best Western Heronston

  Mae Gwesty & Sba Best Western Heronston yn westy modern 3 seren wedi’i leoli munudau yn unig o Gyffordd 34 yr M4 a thua 50 munud o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Tocynnau am ddim i'r Ardd Fotaneg wrth archebu arhosiad o ddwy noson neu fwy ar sail swper, gwely a brecwast. Mae’r gwesty yn brolio 75 o ystafelloedd gan gynnwys safonol, uwchraddol a switiau. Y Bar & Gril Ewennys, sydd newydd ei hadnewyddu, yw’r lle perffaith ar gyfer diodydd cyn cinio neu i archebu byrbryd ysgafn neu bryd o fwyd. Mae’r Bwyty Crane yn cynnig Bwydlen Dymhorol, mae ein holl fwyd yn lleol ac yn cael ei baratoi a’i goginio yn ffres. Mae ein Clwb Hamdden & Sba yn cynnig pwll nofio dan do wedi’i wresogi, ystafelloedd triniaeth sba, sawna, ystafell stêm, pwll sba a champfa. *Nid yw'n cynnwys archebion grŵp*
 • Fferm Coedhirion

  Mae'r fferm wedi ei leoli pum munud o'r Ardd Fotaneg mewn car ac yn cynnig amrywiaeth o lety gwyliau, gan gynnwys gwely a brecwast yn y tŷ fferm arobryn, carafan a maes pebyll yn y goedwig dawel. Bydd mynediad am ddim i'r Ardd Fotaneg i'r rhai sy'n aros tair noson neu fwy. Rydym yn addo croeso cynnes iawn a chyfle i weld ein preiddiau arobryn o ddefaid Tecsel a Lliw Ryeland.
 • Bythynnod Gwyliau Sykes

  Bythynnod Gwyliau Sykes Casgliad hyfryd o fythynnod hunanarlwyo yn Ne Cymru a'r ardal ehangach. Mae ei bythynnod sydd wedi ennill gwobrau wedi'u dewis yn arbennig ac yn addas ar gyfer pawb. O gartrefi teuluol mawr gydag ystafelloedd a gerddi eang i fflatiau gwych sy'n edrych dros olygfeydd y môr a phopeth rhyngddynt; mae'ch lle perffaith yn aros i chi. Rhif Ffôn: 01244 356695 E-bost: info@sykescottages.co.uk Gwefan: https://www.sykescottages.co.uk/south-wales-cottages.html
 • Ystad Glynhir

  Mynediad am ddim i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru os ydych chi'n aros am ddwy noson neu fwy yn y gwely a brecwast, neu dair noson neu fwy yn y llety hunan-arlwyol.
 • Henllys Lodge

  Mae Henllys Lodge yn dŷ sy’n cynnwys pedair ystafell gwely (gallu cysgu 8) mae’n heddychlon, moethus, cynnes a chroesawgar, wedi ei osod yn awyrgylch gwledig, cafwyd i ailadeiladu'n helaeth a'i ailgynllunio gyda nodweddion ecogyfeillgar, gyda gardd, golygfeydd ac amgylchynu gan gefn gwlad hardd Cymru. Derbyniwyd gwobr 5 seren gan Ddarganfod Cymru a hefyd gan ‘Walkers Welcome’, ‘Cyclists Welcome’ a gwobr AUR wrth y Green Tourism Business Scheme. Wedi’i leoli ar ymyl gorllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gall ymwelwyr Henllys Lodge mwynhau cerdded, gwylio adar, beicio, beicio mynydd a gweithgareddau awyr agored eraill, neu ymweld â chestyll lleol, gerddi, coetiroedd, gwarchodfeydd natur, tai a safleoedd eraill sydd â diddordeb hanesyddol Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin
 • Pen y Garn

  Wedi ei leoli saith munud i ffwrdd o'r Ardd Fotaneg, mae'r bwthyn 4 seren yn cysgu 4. Wedi ei leoli o fewn acer o erddi heddychlon a choediwg yn y cefn. Ceir mynediad am ddim i'r Ardd Fotaneg os dyfynir "Garden Offer" wrth archebu lle yn uniongyrchol. Mae croeso cynnes gydaa phicau ar y maen a sgwrs am arddio os dymunir. 20170101