Llety

Manylion detholiad o lety lleol mae gwefan yr Ardd yn hyrwyddo.

Hidlo rhestr

 • Bryn Eglur

  Bwthyn traddodiadol Cymreig (yn cysgu pedwar) wedi ei leoli mewn ardal gwledig wedi ei adeliadu yn 1755 wedi'i ddodrefnu a celfi Cymreig traddodiadol. Mae croeso i gwn yn y bwthyn ac mae'r Ardd Fotaneg yn agos iawn gyda gwesteion yn derbyn tocyn mynediad gostyngedig a 10% o ostyngiad ar rhent wythnosol y bwthyn.
 • Coedllys Country House

  Set in rolling Carmarthenshire countryside near the Pembrokeshire border and boasting 11 acres of paddocks and woodland, this most luxurious of B&Bs is the perfect place to kick back, unwind and relax. Just five minutes from the main A40, Coedllys is your gateway to stunning coastal walks, castles, National Trust properties, Laugharne, Tenby and the Botanic Garden. Our best rates are reserved for those who book direct.
 • Fferm Coedhirion

  Mae'r fferm wedi ei leoli pum munud o'r Ardd Fotaneg mewn car ac yn cynnig amrywiaeth o lety gwyliau, gan gynnwys gwely a brecwast yn y tŷ fferm arobryn, carafan a maes pebyll yn y goedwig dawel. Bydd mynediad am ddim i'r Ardd Fotaneg i'r rhai sy'n aros tair noson neu fwy. Rydym yn addo croeso cynnes iawn a chyfle i weld ein preiddiau arobryn o ddefaid Tecsel a Lliw Ryeland.
 • Gwesty’r Marine

  Wedi’i leoli ar y promenâd hardd, mae Gwesty’r Marine, Aberystwyth, wedi agor y drysau o dan yr un teulu ers dros 30 mlynedd, rydym yn awr yn croesawu’r wyrion i redeg y gwesty! Rydym yn ffodus iawn wrth i ni gael ein lleoli yn ddigon agos at ganol y dref ond i ffwrdd oddi wrth fwrlwm bywyd y dref. Ni fyddai ymweliad ag Aberystwyth yn gyflawn heb ymweliad â Gwesty’r Marine. Mae’n Westy eiconig, sydd wedi cynnal cenedlaethau o fyfyrwyr a rhieni, pobl ar eu gwyliau, teithwyr busnes, cynadleddau, priodasau a phartïon. Felly, pan fyddwch yn ymweld ag Aberystwyth – gwnewch yn siŵr eich bod yn dod i aros gyda ni am noson fythgofiadwy a golygfa unigryw o’r Pier a’r Prom wrth i’r haul fachlud ar Fae Ceredigion. Os nad ydych yn aros, dewch ar Ddydd Sul i fwynhau cinio Dydd Sul heb ei ail, neu galwch am goffi neu bryd o fwyd cyn ymweld â’r Prom.