Llety

Manylion detholiad o lety lleol mae gwefan yr Ardd yn hyrwyddo.

Hidlo rhestr

 • Gwely & Brecwast Baytree

  Rydym ond bedair milltir o’r Ardd Fotaneg ac, os ydych chi’n aros yn Gwely a Brecwast y Baytree am fwy na dwy noson, byddwn yn rhoi dau docyn mynediad am ddim i’r Ardd i chi. Newydd wedi’i hadeiladu yw’r Baytree ac mae’n cyfuno steil gyda’r holl gysuron cartref y gallech eu dymuno. Mae ein hystafelloedd gwely wedi’u dodrefnu i safon uchel, gyda chawodydd maint da ac maent yn edrych dros ein gerddi deiniadol mawr, yn llawn coed, adar, blodau a nant. Mae ein brecwast yn arbennig iawn hefyd, ac yn lleol iawn – gydag wyau o’n ieir ein hunain!
 • Red Kite Cottage

  A converted milking parlour, the cottage, all on one level with original beams, is 5-star graded, award-winning, rurally located yet close to Carmarthen, with a raised sun-trap patio overlooking farm fields. Just 15 mins from the Botanic Garden, it sleeps up to five guests in two bedrooms, and welcomes a couple of well behaved dogs. Also available, is Y Golchdy, a smaller rustic cosy stone cottage with woodburner, rustic appeal, mezzanine bed area, plus kitchenette and shower room for short breaks for singles or couples but no dogs.
 • Gwesty a Bwyty Gwledig Tŷ Mawr

  Mae Gwesty a Bwyty Gwledig Tŷ Mawr, sy’n dyddio o’r 16eg ganrif, yn llai na 10 milltir o’r Ardd Fotaneg Genedlaethol. Mae’n ganolfan ddelfrydol ar gyfer eich gwyliau byr a byddwch yn sicr o gael croeso cynnes, bwyd da a lletygarwch gwych. Mae’r holl ystafelloedd gwely yn en suite, mae dwy ohonynt ar y llawr gwaelod ac mae croeso i gŵn. Mae tocynnau am ddim i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol wrth archebu arhosiad o 2 noson neu fwy ar sail swper, gwely a brecwast.
 • Penllwyn Cottages

  Penllwyn Cottages are three beautifully converted cottages a short walk from the Ceredigion Coast Path near the former smugglers' cove of Cwmtydu. Our 4 and 5 star cottages are about an hour's drive from the Botanic Garden. Stay and enjoy the the delights our wonderful coastline has to offer. Our Cei Newydd Cottage is wheelchair accessible, and families are always welcome.
 • Haven – Kiln Park

  Mae Haven yn gyrchfan gwyliau perffaith i’r teulu cyfan. Gyda dewis o 4 parc gwyliau yn Ne Cymru, i gyd o fewn 1 awr o deithio mewn car o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, gallwch fwynhau cyffro parc gwahanol ar bob ymweliad. Mae tri o’r parciau hyn yn croesawu cŵn/anifeiliaid anwes, gan gynnwys Quay West, Kiln Park a Penally Court, felly cores oi chi ddod â’ch anifail anwes a mwynhau’r tirlun a’r golygfeydd sydd gan De Cymru i’w gynnig.
 • Bythynnod Valley View

  Bythynnod Valley View: Cymru draddodiadol gyda chyfleustra modern. Rydym wedi enwi ein bythynnod oherwydd y golygfeydd godidog o Orllewin Cymru: tir fferm, coetiroedd a’r Dyffryn Afon Teifi enwog. Mae pob un o’r pedwar bwthyn wedi cael eu trawsnewid yn chwaethus o ysguboriau 200 mlwydd oed ar gyfer cysur a chyfarpar modern drwy gydol y flwyddyn. Mae’r bwthyn lleiaf yn addas i ddau o bobl, a’r mwyaf am bump. (Yn gyfan gwbl, gallwn ddarparu ar gyfer 14 o oedolion yn ogystal â babanod.) Mae gan bob bwthyn gardd breifat gyda phatio, celfi’r ardd, barbeciw, ac mae ardal chwarae ddiogel i blant. Caniateir cŵn mewn tri o’r bythynnod. Rydym wedi ein lleoli ym mhentref bychan Newchapel, ger y ffin Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.