Llety

Manylion detholiad o lety lleol mae gwefan yr Ardd yn hyrwyddo.

Hidlo rhestr

 • Hafod Glan Gwy – Bochrwyd, yn agos i’r Fenni a’r Bannau Brycheiniog – yn cysgu 2

  Nid ond rhywle i gael gwyliau yn yr haf yw hyn. Yn berffaith am wyliau ymlaciol yr haf neu wyliau cysurus yn y gaeaf, mae’r llety moethus hyn yn cynnig y gwyliau perffaith rhamantus, ac wedi’i leoli ger Y Fenni. Tua awr i ffwrdd o’r Ardd Fotaneg.
 • Y Shed Potio

  The Potting Shed is the perfect space to explore the area and all the great places around Carmarthenshire and Pembrokeshire. Built using reclaimed wood, it features a mixture of old and new furnishings gives it a homely stylish feel. It is fully self-contained with all the home comforts you would wish for and we are open all year round. Y Shed Potio yw'r lle perffaith i archwilio'r ardal a'r holl lefydd gwych o gwmpas Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro. Fe'i hadeiladwyd gan ddefnyddio pren a adferwyd, ac mae'n cynnwys cymysgedd o ddodrefn hen a newydd sydd yn rhoi teimlad cartrefol iddo. Mae'n gwbl hunangynhwysol gyda'r holl gysuron cartref gallech ddymuno am, rydym ar agor trwy gydol y flwyddyn.
 • Bwthyn Basel, Llanymddyfri – yn cysgu 4

  Wedi’i osod yn 17 erw o gefn gwlad Cymraeg, mae Bwthyn Basel yn cynnig gwyliau lle gallwch chi fynd â’ch ci, yn cysgu hyd at 4 o bobl.
 • Bythynnod Valley View

  Bythynnod Valley View: Cymru draddodiadol gyda chyfleustra modern. Rydym wedi enwi ein bythynnod oherwydd y golygfeydd godidog o Orllewin Cymru: tir fferm, coetiroedd a’r Dyffryn Afon Teifi enwog. Mae pob un o’r pedwar bwthyn wedi cael eu trawsnewid yn chwaethus o ysguboriau 200 mlwydd oed ar gyfer cysur a chyfarpar modern drwy gydol y flwyddyn. Mae’r bwthyn lleiaf yn addas i ddau o bobl, a’r mwyaf am bump. (Yn gyfan gwbl, gallwn ddarparu ar gyfer 14 o oedolion yn ogystal â babanod.) Mae gan bob bwthyn gardd breifat gyda phatio, celfi’r ardd, barbeciw, ac mae ardal chwarae ddiogel i blant. Caniateir cŵn mewn tri o’r bythynnod. Rydym wedi ein lleoli ym mhentref bychan Newchapel, ger y ffin Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.
 • Gwesty & Sba Best Western Heronston

  Mae Gwesty & Sba Best Western Heronston yn westy modern 3 seren wedi’i leoli munudau yn unig o Gyffordd 34 yr M4 a thua 50 munud o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Tocynnau am ddim i'r Ardd Fotaneg wrth archebu arhosiad o ddwy noson neu fwy ar sail swper, gwely a brecwast. Mae’r gwesty yn brolio 75 o ystafelloedd gan gynnwys safonol, uwchraddol a switiau. Y Bar & Gril Ewennys, sydd newydd ei hadnewyddu, yw’r lle perffaith ar gyfer diodydd cyn cinio neu i archebu byrbryd ysgafn neu bryd o fwyd. Mae’r Bwyty Crane yn cynnig Bwydlen Dymhorol, mae ein holl fwyd yn lleol ac yn cael ei baratoi a’i goginio yn ffres. Mae ein Clwb Hamdden & Sba yn cynnig pwll nofio dan do wedi’i wresogi, ystafelloedd triniaeth sba, sawna, ystafell stêm, pwll sba a champfa. *Nid yw'n cynnwys archebion grŵp*
 • Gwesty a Bwyty Gwledig Tŷ Mawr

  Mae Gwesty a Bwyty Gwledig Tŷ Mawr, sy’n dyddio o’r 16eg ganrif, yn llai na 10 milltir o’r Ardd Fotaneg Genedlaethol. Mae’n ganolfan ddelfrydol ar gyfer eich gwyliau byr a byddwch yn sicr o gael croeso cynnes, bwyd da a lletygarwch gwych. Mae’r holl ystafelloedd gwely yn en suite, mae dwy ohonynt ar y llawr gwaelod ac mae croeso i gŵn. Mae tocynnau am ddim i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol wrth archebu arhosiad o 2 noson neu fwy ar sail swper, gwely a brecwast.