Llety

Manylion detholiad o lety lleol mae gwefan yr Ardd yn hyrwyddo.

Hidlo rhestr

 • Canvas & Firefires, ger Llanbedr Pont Steffan

  Mae’r safle glampio a gwyliau moethus hwn wedi’i osod o fewn tyddyn traddodiadol ac ond 40 munud i ffwrdd o’r Ardd Fotaneg. Cewch fwynhau glampio moethus ar ei orau, neu cwtsho lan mewn beudy wedi’i addasu i ddau, gyda thwb poeth sy’n cael ei dwymo gan dân go iawn. Mae yna dair pabell saffari hyfryd, sydd i gyd yn cynnwys stôf, gwelyau cyfforddus, soffas, toiledau a dŵr sy’n rhedeg. Mae’r pabelli mewn rhan o’r ffarm sy’n wynebu’r de-orllewin gyda golygfeydd godidog. Mae’r beudy sydd wedi’i addasu yn edrych tuag at y gorllewin ar draws y pwll.
 • Penllwyn Cottages

  Penllwyn Cottages are three beautifully converted cottages a short walk from the Ceredigion Coast Path near the former smugglers' cove of Cwmtydu. Our 4 and 5 star cottages are about an hour's drive from the Botanic Garden. Stay and enjoy the the delights our wonderful coastline has to offer. Our Cei Newydd Cottage is wheelchair accessible, and families are always welcome.
 • Red Kite Cottage

  A converted milking parlour, the cottage, all on one level with original beams, is 5-star graded, award-winning, rurally located yet close to Carmarthen, with a raised sun-trap patio overlooking farm fields. Just 15 mins from the Botanic Garden, it sleeps up to five guests in two bedrooms, and welcomes a couple of well behaved dogs. Also available, is Y Golchdy, a smaller rustic cosy stone cottage with woodburner, rustic appeal, mezzanine bed area, plus kitchenette and shower room for short breaks for singles or couples but no dogs.
 • Bwthyn y Tŷ Seidr – yn agos i’r Fenni, Bannau Brycheiniog – yn cysgu 2

  Mwynhewch y bwthyn gorffwysol, rhamantus a thawel hwn i ddau. Ers iddo weithio’n galed yn gwasgu afalau, mae Bwthyn y Tŷ Seidr gwastad wedi cael perthynas gref gyda’i amgylchedd naturiol. Mwynhewch foreau dioglyd yng ngwely moethus, mwynhewch ger y tân neu yn yr ardd breifat, o dan gysgod. Awr i ffwrdd o’r Ardd Fotaneg.
 • The Plough, Rhosmaen

  The Plough Rhosmaen is ideally situated on the A40 just 10 miles from the Botanic Garden. It is a 4-star boutique hotel and restaurant, offering professional yet relaxed service. The menu ranges from 'classics' through to a la carte options all prepared using local ingredients. All 23 bedrooms look out over the Towy Valley and there is a selection of dog-friendly rooms should you wish to bring along your pet. For latest offers, contact reception or visit the website.
 • Gwesty’r Marine

  Wedi’i leoli ar y promenâd hardd, mae Gwesty’r Marine, Aberystwyth, wedi agor y drysau o dan yr un teulu ers dros 30 mlynedd, rydym yn awr yn croesawu’r wyrion i redeg y gwesty! Rydym yn ffodus iawn wrth i ni gael ein lleoli yn ddigon agos at ganol y dref ond i ffwrdd oddi wrth fwrlwm bywyd y dref. Ni fyddai ymweliad ag Aberystwyth yn gyflawn heb ymweliad â Gwesty’r Marine. Mae’n Westy eiconig, sydd wedi cynnal cenedlaethau o fyfyrwyr a rhieni, pobl ar eu gwyliau, teithwyr busnes, cynadleddau, priodasau a phartïon. Felly, pan fyddwch yn ymweld ag Aberystwyth – gwnewch yn siŵr eich bod yn dod i aros gyda ni am noson fythgofiadwy a golygfa unigryw o’r Pier a’r Prom wrth i’r haul fachlud ar Fae Ceredigion. Os nad ydych yn aros, dewch ar Ddydd Sul i fwynhau cinio Dydd Sul heb ei ail, neu galwch am goffi neu bryd o fwyd cyn ymweld â’r Prom.