Llety

Manylion detholiad o lety lleol mae gwefan yr Ardd yn hyrwyddo.

Hidlo rhestr

 • Bythynod Canine

  Nid oes angen gadael y ci gartref gyda Bythynod Canine, rydyn yn cynnig dros 300 o fythynnod gwyliau ledled Cymru, yn berffaith ar gyfer eich gwyliau nesaf. Mae pob bwthyn yn croesawu o leiaf un ci, gyda rhywfaint yn croesawu lan i pump. Dewiswch o fwthyn clyd, ffermdai hyfryd, cytiau bugeiliaid a mwy, yn llawn nodweddion megis gerddi caeedig, llefydd tân cynhesu ac adloniant cartref.
 • Tŷ Hyfforddwr Derwen

  Mae'r tŷ caetsys pedair seren, yn gyfeillgar i cwn, un gwely, llawr waelod wedi derbyn gwobrau Cerddwr a Beiciwr-Gyfeillgar yn 2019. Maen tua thaith 25 munud mewn car o'r Ardd Fotaneg yn ddelfrydol ar gyfer archwilio ystod o leoliadau a gweithgareddau fel beicio mynydd, beicio, teithio, cerdded, pysgota a heicio. Neu fe allech chi fwynhau cefn gwlad heddychlon Cymru o batio’r ardd fawr gaeedig.
 • Stradey Park Hotel & Spa

  Stradey Park Hotel & Spa, Llanelli offers guests free parking and complementary high-speed wifi. The hotel is also accessible throughout for wheelchair users. Wedi’i guddio mewn bryniau Cymreig, sefyll yn falch dros Gŵyr ac arfordir Sir Gaerfyrddin, mae Stradey Park Hotel & Spa yn Llanelli yn aros i'ch croesawu. Gyda gwasanaeth dosbarth cyntaf, byddwch yn barod i gael eich sbwylio. Os rydych yn ymuno a ni am wyliau teulu, penwythnos rhamantus, digwyddiad corfforaethol neu’n mynd i’r sba yn ein Sba Parc gwobrwyol, na fyddwch yn ffeindio unrhywbeth yn ormod o drwbl i sicrhau eich cysur. Cewch olwg ar ein cynigion arbennig, gyda phrisiau i siwtio pawb. Mae pris llety yn cynnwys brecwast. Mae Stradey Park Hotel & Spa, Llanelli yn cynnig ei gwesteion parcio am ddim a WiFi cyflenwol. Mae’r gwesty hefyd yn hygyrch ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn.
 • Tŷ Pren – Clyro, ger Y Gelli – yn cysgu 2

  Yn fwthyn rhamantus, moethus, mae Tŷ Pren yn cynnig golygfeydd pictiwrésg. Mae ei lleoliad tawel a’i addurniad mewnol Scandinafaidd yn gwneud Tŷ Pren y lle perffaith i chi fynd ar encil. Nid yw’r dref marchnad o’r Gelli yn bell i ffwrdd, ac mae yna fwytai a siopau annibynnol lleol hyfryd yn agos, ond awr i ffwrdd yn y car o’r Ardd Fotaneg.
 • Tŷ Fferm Allt y Golau

  Rydym ond deg munud i ffwrdd yn y car o'r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ac rydym yn cynnig tocynnau mynediad am ddim i'r Ardd i unrhyw ymwelwr sy'n aros am dair noson neu fwy. Lleolir Tŷ Fferm Allt y Golau yn dirlun efo golygfeydd panoramig dros Ddyffryn y Tywi a thu hwnt i'r Mynyddoedd Du. Prisoedd: £35 y person y nôs efo dau berson yn rhannu £45 y person y nôs efo daliadaeth unigol 20170101
 • Holidaycottages.co.uk

  Holidaycottages.co.uk offers a fantastic selection of self-catering accommodation close to the Botanic Garden. Whether you’re after a larger property for all your family and friends or a romantic bolthole, perfect for a couple's retreat, our range of holiday cottages has something for everyone. Many of our properties also come with great features such as a wood burner, ample outdoor space or even a hot tub! Be sure to take a look at our collection and book your next stay in one of our cottages.