Blogiau'r Ardd

Podlediad y Pot Blodyn – yr un gyda’r artist sain amgylcheddol, Cheryl Beer

gan

Mae’r artist sain amgylcheddol, Cheryl Beer, yn siarad â Bruce Langridge ynghylch y modd y bu iddi ddechrau gwrando ar goed wedi iddi golli ei chlyw dros nos.

Gan ddefnyddio recordiadau o’r pocedi bregus o Goedwig Law sydd ar ôl yng Nghymru, creodd Cheryl Symffoni Coedwig Law Cân y Coed/Song of the Trees.

Gwrandewch ar sampl o’r gwaith hwn ac ar arsylwadau Cheryl ynghylch y modd y gall seiniau uchel effeithio ar ecoleg y coedwigoedd hynafol hyn.