Blogiau'r Ardd

Podlediad y Pot Blodyn – Yr Un Ychwanegol gyda Curadur sy’n ymadael, Will Ritchie

gan

Mae Bruce Langridge, Pennaeth Dehongli yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, yn sgwrsio â churadur yr Ardd, Will Ritchie, a fydd yn gadael ei swydd cyn hir.

Maent yn siarad am y newidiadau y mae Will wedi’u gweld yn ystod y pum mlynedd yr oedd yn guradur, gan gynnwys diwylliant newidiol y staff garddwriaethol, twf cadwraeth planhigion a ffyngau, a rôl yr Ardd wrth addasu i’r newid yn yr hinsawdd.