Blogiau'r Ardd

Rheolau y Diwrnodau i Chi a’r Ci

gan

Gweler isod am y rhestr llawn o reolau’r diwrnodau dynodedig lle caiff cŵn dod â’u perchennog i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol:

 • Cadwch eich perchennog ar dennyn anestynadwy pan fyddwch yn yr Ardd
 • Peidiwch â cherdded ar y gwelyau blodau am fod rhai o’n planhigion yn eithaf prin
 • Sicrhewch fod eich perchennog yn glanhau ar eich ôl chi.
 • Ceisiwch beidio â gadael i’ch perchennog grwydro ar ei ben ei hun heboch
 • Ceisiwch beidio â chynhyrfu gormod pan fyddwch yn yr Ardd. Bydd staff yr Ardd yn gofyn i chi fynd â’ch perchennog adref os bydd hyn yn digwydd!
 • Peidiwch â mynd i mewn i’r Tŷ Gwydr Mawr neu’r Tŷ Trofannol, maen nhw’n gartref i blanhigion prin a phwysig y gallech chi eu niweidio neu eu difrodi (ac eithrio cŵn tywys).
 • Peidiwch â gadael i’ch perchennog fynd â chi i’r Ganolfan Adar Ysglyfaethus Prydain.
 • Peidiwch â gadael i’ch perchennog fynd â chi i mewn i’r ardal Chwarae Plant (ac eithrio cŵn tywys).
 • Fodd bynnag, gallwch fynd â nhw i mewn i’n Caffi a’n Siop os byddant am gael rhywbeth i’w fwyta neu brynu rhywbeth arbennig i chi i fynd ag ef adref gyda chi
 • Os oes gennych swydd arbennig i’w gwneud fel Ci Cymorth, gallwch ddod â’ch perchennog bob diwrnod o’r flwyddyn
 • Ond gofynnwch i’ch perchennog beidio â mynd â chi ar un o’n Bygis Ymwelwyr
 • Ac yn olaf, os ydych yn ‘cwna’, peidiwch â dod i’r Ardd heddiw os gwelwch yn dda

Diolch yn fawr

Y Tîm Gwasanaethau Ymwelwyr (a’u cŵn)