23 Gorff 2020

Peilliwr y dydd #4 – Pryfyn hofran cacynen

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Mae’r pryfyn hofran hwn yn edrych ychydig yn wahanol i’r gweddill, gan edrych fel cacynen wedi treulio. Bydd y larfau fel rheol yn datblygu o fewn coesau planhigion efwr a gwelir yr oedolion yn aml yn chwilio am fwyd ymysg y blodau. Mae hwn yn bryfyn hofran cyffredin sydd i’w weld yn aml mewn tir porfa sy’n llawn wmbelifferau, coetiroedd a chloddiau. Chwiliwch amdano pan welwch blanhigion efwr nesaf!