22 Gorff 2020

Peilliwr y dydd #3 – Cardwenynen gyffredin (Bombus pascuorum)

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Y gardwenynen gyffredin yw un o’n cacwn mwyaf niferus, gyda’i gwallt oren rhyfedd sy’n ei gwneud yn wahanol i’r rhywogaethau cyffredin eraill. Mae dwy gardwenynen arall i’w cael yn y Deyrnas  Gyfunol ac mae’n anodd gweld y gwahaniaeth rhyngddyn nhw a’r gardwenynen gyffredin, sef cardwenynen y mwswgl a’r gardwenynen frown, er bod y rhain lawer yn brinnach. Mae’r gardwenynen i’w gweld ym mhob rhan o’r Deyrnas Gyfunol mewn amrywiol gynefinoedd, ac fel rheol hon yw’r olaf o’r cacwn a welwch yn hedfan o gwmpas ar ddiwedd yr haf.