6 Ebr 2020

Anrhydedd mawr i Lynda, glanhau gwanwyn i’r cychod gwenyn

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Yn ddiweddar, etholwyd gwenynwr yr Ardd Fotaneg, Lynda Christie, yn gadeirydd Cymdeithas Gwenynwyr Cymru. Mae hon yn anrhydedd fawr iddi ac yn dyst i’r gwaith y mae’n ei wneud yn yr Ardd, yn Sir Gaerfyrddin a ledled Cymru. Mae hi’n cadw llygad barcud ar ein Gardd Gwenyn ac yn ysgrifennu blog wythnosol am ei phrofiadau . . .

Wrth i mi gyrraedd Gwenynfa’r Ardd y bore yma, roeddwn mor falch o weld y coed ceirios yn dechrau blodeuo’n llawn.

Un o bleserau niferus bod yn Wenynwr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yw sefyll o dan y coed ceirios yn yr Ardd Siapaneaidd ac o’i chwmpas a gwrando ar y gwenyn mêl a’u gwylio’n chwilota yn y canopi.

Mae ychydig yn rhy oer i archwilio’r cychod gwenyn, ond mae yna ddigon o dasgau eraill i’w gwneud, er enghraifft tacluso’r Ardd Wenyn, dyfrio potiau bylbiau’r gwanwyn sydd bellach ar eu gorau, a glanhau blychau, lloriau, toeon a byrddau coron y cychod gwenyn

Mae hyn yn golygu crafu glud gwenyn, cwyr a gweddillion eraill i ffwrdd, ac yna crasu i sterileiddio rhannau’r cychod gwenyn. Ar ôl eu glanhau, cânt eu pentyrru’n daclus yn y storfa yn barod i’w hailddefnyddio pan fyddwn yn cynyddu yn y tymor sydd i ddod.

Dim ond tua 10 gradd Celsius ydyw heddiw, felly nid yw’n ddigon cynnes i agor y cychod gwenyn i’w harchwilio’n llawn ond, erbyn y prynhawn, mae’r haul wedi cynhesu gwenynfa’r Ganolfan Wyddoniaeth ac mae’r gwenyn yn hedfan o amgylch.

Mae’r fframiau a gafodd eu tynnu yn ystod yr ymweliad diwethaf wedi’u datgymalu a’u glanhau. Mae’r cwyr wedi cael ei doddi yn ein stemiwr cwyr.

Bydd hwn yn cael ei doddi eto yn nes ymlaen a’i hidlo i’w lanhau ymhellach, fel y gallwn ei ailddefnyddio yn y dyfodol.

Mae’r cwyr hwn yn ddefnyddiol iawn oherwydd gellir ei ddefnyddio ar gyfer gwneud canhwyllau a blociau cwyr, mewn colur, ac i wneud sylfaen cwyr newydd ar gyfer fframiau yn ein cychod gwenyn; neu ar gyfer gwneud eitemau i’w harddangos mewn sioeau trwy gydol y flwyddyn.

Yn anffodus, efallai na fyddwn yn gallu mynd i unrhyw un o’r sioeau arferol eleni oherwydd pandemig COVID-19, ond gallwn ymarfer a mireinio ein crefftau fel eu bod yn barod ar gyfer y sioeau yn y dyfodol.

 

Lynda Christie