20 Awst 2019

Peilliwr y dydd #4 – Y Pryf Hofran Marmalêd

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Hwn yw un o’n pryfed hofran mwyaf cyffredin ac eang ei gwmpas. Mae’n rhywogaeth hawdd iawn ei hadnabod, ac yn annhebygol o gael ei chamgymryd am unrhyw un arall pan fydd yn gyfarwydd ichi. Gall lliwiau’r bandiau ar y bol amrywio’n fawr, ond nid yw’r patrwm i’w weld ar unrhyw rywogaeth arall. Mae’r lliw hwn yn newid yn ôl y tymheredd pan fydd y larfa’n datblygu. Bydd y pryfyn hofran llawn dwf yn gaeafu, ffenomen nad yw i’w gweld mewn llawer o rywogaethau eraill ym Mhrydain, ac felly maent i’w gweld drwy’r flwyddyn. Gwelir hwy’n aml ar blanhigion wmbelaidd fel efwr a gorchfaol, a gall eu nifer gynyddu tua chanol yr haf pan fydd unigolion yn mudo o Ewrop.

 

I ddarganfod mwy am ein peillwyr, ymunwch yn Ŵyl y Peillwyr, Awst 24-26 2019.