8 Mai 2019

Galw pob un ohonoch chi ymchwilwyr yr Ardd 6-12 oed

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Galw pob un ohonoch chi Ymchwilwyr yr Ardd 6-12 oed.

Bydd y clwb gweithgareddau yn yr Ardd Fotaneg yn barod i weithredu eto ddydd Mawrth Mai 28ain a dydd Mercher mai 29.

Ein themâu ar gyfer yr hanner tymor yma fydd Blodau Gwyllt Bendigedig a Suo Gwenyn.

Os hoffech archebu lle cysylltwch â’r Swyddfa Addysg ar 01558667150 i archebu eich lle neu e-bostiwch gardenexplorers@gardenofwales.org.uk

Mae lleoedd yn gyfyngedig felly peidiwch ag oedi rhag cysylltu.

Mae pob dydd yn costio £20 a gellir danfon plant rhwng 8 a 9yb a chasglu rhwng 4 a 6yp.

Mae’r clwb gweithgareddau yn ei redeg gan athrawon profiadol sy’n sicrhau y bydd y diwrnod yn llawn o ddysgu, creu a chwarae