23 Ebr 2019

Helpwch ni i helpu’r blaned

Ardd Fotaneg · Botanic Garden

Ydych chi am helpu achub y byd?

Yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, mae cyfanswm enfawr o’r gwaith da sy’n digwydd yn y mannau o ymchwil gwyddonol, wrth iddyn ni gyd-weithio gyda sefydliadau partner ar draws y byd i gyd.

Gallwch ymweld â ni yma yn yr Ardd oherwydd mae pob tâl mynediad yn helpu ariannu ein hymchwil.

Ac os ydych chi yn ein hymweld – ac yn hoffi’r hyn rydych yn eu gweld – gallwch wneud rhodd wrth ddefnyddio un o’n blychau digyswllt er mwyn ‘tapio a thalu’. Mae un yn Nhŷ Gwydr Mawr anhygoel yr Arglwydd Foster, ac un arall mewn ein Plas Pilipapa gwych.

Mae gwerth gwneud y daith oherwydd rydym wedi cael ein henwebi fel un o’r 10 Gardd Fotaneg Gorau yn y byd.

Os hoffech chi wybod mwy amdano’r prosiectau ymchwil rydym ynglwm â, gwelwch ein gwefan.

Gallwch ddarganfod mwy am ein hymchwil mewn i ymborthiant gwenyn mêl yma.

A hefyd y gwaith sy’n cael ei gynnal i greu cymysgedd o hadau sy’n gyfeillgar i beillwyr gallwch eu defnyddio.

Yna mae gwybodaeth ar osod mat croeso am beillwyr mewn eich gerddi gan greu gwestai gwenyn a phryfed. Gallwch hefyd dod o hyd i awgrymiadau am sut i arddio – beth sydd angen ar blanhigion i dyfu mewn modd sy’n cefnogi’r peillwyr.

Os ni allwch chi ymweld â’r Ardd, gallwch hefyd cyfrannu trwy’r dudalen JustGiving i ariannu ein prosiect Helpu Achub Peillwyr.

Hoffwn ddiolch i chi am eich amser, a gobeithiwn, eich cyfraniad.