Blogiau'r Ardd

Cylchlythyr Tyfu’r Dyfodol – Medi 20

gan

Croeso i gylchlythyr diweddaraf prosiect Tyfu’r Dyfodol, os hoffech ei dderbyn yn syth i’ch cyfeiriad e-bost, tanysgrifiwch yma.

Gweler y cylchlythyr llawn yma.

Paratoi eich Gardd ar gyfer y Gaeaf

Ar Ddydd Sadwrn, Medi 22ain, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol, Neil Barry, am Gwrs Paratoi eich Gardd ar gyfer y Gaeaf.

Byddwn yn edrych ar rannu planhigion lluosflwydd, taenu i ddychwelyd maeth i welyau blodau, tocio llwyni yn yr hydref, plannu coed a llwyni sy’n fwy tebygol o sefydlu’n dda.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Garddwriaeth Ymarferol: Cyfres Gweithdy

Technegau Tocio
Cyflwyniad i docio llwyni sydd wedi sefydlog.  Ymunwch â’r Hyfforddwraig Arddwriaethol, Susan O’ Brien i ddysgu dull syml a chlir o gyflawni’r dasg garddio braf hon.  Dewiswch yr offer a man torri cywir.  Archwilio a nodi twf tymhorol.  Cewch ddysgu sut i ddewis a thorri coesau planhigion gyda chymorth yn yr ardd furiog.

Dydd Mawrth, Medi 25ain – 10yb-12.30yp

Rhaid archebu ymlaen llaw.  £17 (£15 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Cwrs Dylunwaith Plannu: Rhan 2

Ar Ddydd Sadwrn, Medi 29ain, ymunwch â’r hyfforddwr garddwriaethol, Neil Barry, am Gwrs Dylunwaith Plannu: Rhan 2.

Yn dilyn ein cwrs ‘Dylunwaith Plannu i Ddechreuwyr’, bydd y cwrs hwn yn edrych ar gynlluniau plannu, mesur a darlunio graddfa, yn ogystal ag edrych ar elfennau dylunio o fewn yr Ardd a thrafod sut y gellid gweithredu’r rhain mewn gardd eich hun.  Er mwyn cael y mwyaf allan o’r cwrs hwn, byddai’n ddefnyddiol, er nad yw’n hanfodol, i fynychu’r cwrs ar gyfer dechreuwyr.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Cwrs Cyflwyniad i Greu Ganhwyllau

Ar Ddydd Mercher, Hydref 3ydd, ymunwch â Hyfforddwraig Ecosystemau Tyfu’r Dyfodol, Lynda Christie, am Gwrs Cyflwyniad i Greu Ganhwyllau.

Os ydych chi’n chwilio am yr anrheg Nadolig perffaith, neu am greu anrhegion eich hun gan law, beth am gwrs creu canhwyllau neu drochi canhwyllau Tyfu’r Dyfodol?

Dysgwch am gynhyrchion y cwch sydd wedi eu creu gan y gwenyn mêl yn ein Gardd Wenyn, gan gynnwys cŵyr a’i defnydd mewn canhwyllau.  Dysgwch yr egwyddorion o rolio a mowldio canhwyllau gydag arddangosiad.  Gwnewch ganhwyllau i fynd adref.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Cwrs Adnabod Ffwng yr Ardd

Yn arwain at Ddiwrnod Ffwng Cymru ar Ddydd Sul, Hydref 14eg, ymunwch â Phennaeth Dehongli’r Ardd Fotaneg, Bruce Langridge, am Gwrs Adnabod Ffwng yr Ardd ar Ddydd Mercher, Hydref 10fed.

Os oes diddordeb gennych chi mewn ffwng ond yn gweld hi’n anodd ei hadnabod a’u deall, dyma’r cwrs i chi.  Cewch weld y mannau gorau i chwilio am ffwng, dysgu ychydig o dechnegau adnabod sylfaenol, gyda’r gobaith o ddarganfod amrywiaeth ddiddorol o ffyngau gwyllt o wahanol siapiau, lliwiau a meintiau.  Yn dilyn hyn, fe’ch dangosir sut i edrych yn agos ar ffyngau a sborau, ac ymchwilio pa lyfrau a thaflenni adnabod ffyngau sy’n fwyaf addas i chi.

Rhaid archebu ymlaen llaw.  10yb-2yp.  £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd) – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

 

Cyrsiau Cadw Gwenyn

P’un a ydych chi’n ddarpar wenynwr neu un sy’n gwella, datblygwch eich gwybodaeth, sgiliau ac hyfer wrth gynnal eich cychod eich hun, gyda chymorth gan Gyrsiau Cadw Gwenyn Tyfu’r Dyfodol.

Am fwy o wybodaeth ar y cyrsiau isod, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.

Cyflwyniad i Gadw Gwenyn – NEWYDD!
2019: Dydd Mercher Ebrill 24ain, Dydd Sadwrn Mehefin 15fed, Dydd Sul Gorffennaf 21ain & Dydd Gwener Awst 9fed – 11yb-2yp

Cyflwyniad i brosiect Tyfu’r Dyfodol a pham yr ydym yn cadw gwenyn yma yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Dysgwch am gytrefi’r gwenyn mêl ac ewch i Ardd Wenyn yr Ardd, gwisgwch wisg cadw gwenyn, agorwch gwch gwenyn a chewch weld ei breswylwyr, gan gynnwys y gweithwyr, y gwenyn diog a’r Frenhines.
£35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Cosmetigau’r Ardd Wenyn
Dydd Sadwrn Tachwedd 17eg – 11yb-2yp

Dysgwch am gynhyrchion y cwch a gynhyrchir gan y gwenyn mêl, priodweddau’r cŵyr gwenyn a mêl a’u defnydd mewn cynhyrchion harddwch.  Dysgwch yr egwyddorion o greu sebon gydag arddangosiad ar wneud sebon mêl.  Gwnewch gynhyrchion i fynd adref yn cynnwys balm gwefus, menyn corff a hufen i’r wyneb.
£45 (£42 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Cyflwyniad i Greu Ganhwyllau 
Dydd Mercher Hydref 3 & Dydd Sadwrn Rhagfyr 1 – 10yb-2yp
Dysgwch am gynhyrchion y cwch sydd wedi eu creu gan y gwenyn mêl, gan gynnwys cŵyr, a’i defnydd mewn canhwyllau.  Dysgwch yr egwyddorion o rolio a mowldio canhwyllau gydag arddangosiad.  Gwnewch ganhwyllau i fynd adref.
£45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Cyflwyniad i Drochi Canhwyllau 
Dydd Sadwrn Hydref 6 & Dydd Mercher Rhagfyr 5 – 10yb-2yp
Dysgwch am gynhyrchion y cwch sydd wedi eu creu gan y gwenyn mêl, gan gynnwys cŵyr, a’i defnydd mewn canhwyllau.  Dysgwch yr egwyddorion o drochi canhwyllau gydag arddangosiad.  Gwnewch ganhwyllau i fynd adref.
£45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Sesiynau Cadw Gwenyn Theori 5-Wythnos – Tymor y Gaeaf
Dydd Mercher Hydref 31ain & Tachwedd 7fed, 14eg, 21ain & 28ain

Pum sesiwn dosbarth wythnosol ar gadw gwenyn trwy gydol y flwyddyn.  P’un a ydych chi’n ddarpar wenynwr neu un sy’n gwella, datblygwch eich gwybodaeth ac hyder wrth gynnal eich cychod mewn pob tymor.
£150 (£135 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Cyrsiau Garddwriaeth & Gwyddoniaeth

Mae gennym amrywiaeth eang o gyrsiau Garddwriaeth Ymarferol a Gwyddoniaeth & Garddwriaeth yn addas at bawb, o ddylunio plannu i ddechreuwyr i greu gardd synhwyrol, datblygwch eich gwybodaeth a sgiliau garddwriaeth gyda chwrs Tyfu’r Dyfodol.

Planhigion Rhagorol yr Ardd: Planhigion Lluosflwydd
Dydd Llun Hydref 15fed / Dydd Sadwrn Hydref 20fed – 10yb-2yp

Mae gan ganolfannau garddio a meithrinfeydd gyfoeth o blanhigion o bob lliw a siâp.  Gall dod o hyd i’r planhigion gorau i’ch gardd fod yn dasg frawychus.  Nod y cwrs hwn yw dathlu’r amrywiaeth o blanhigion lluosflwydd sydd ar gael ar y farchnad a thynnu sylw at rai o hoff flodau’r Curadur.  Bydd canllaw syml i ddod o hyd i’r planhigion lluosflwydd gorau ar gyfer eich gwely neu bot blodau yn cael ei gynnwys a bydd y cwrs yn dod i ben gydag ymweliad â meithrinfeydd yr Ardd.
£40 (£36 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Gwyddoniaeth yn yr Ardd
Dydd Sadwrn Tachwedd 24ain – 10.30yb-3.30yp

Ymunwch â’n Pennaeth Gwyddoniaeth, Dr Natasha de Vere, am daith tu ôl i’r llenni o’r Ardd Fotaneg, gan gynnwys y labordai gwyddoniaeth, meithrinfeydd a herbariwm planhigion.

Cewch fwy o wybodaeth ar waith yr Ardd i arbed planhigion a pheillwyr ledled y byd.  Yna, cewch rhoi gynnig arni!  Ewch â’ch cotiau labordy, tynnwch DNA o blanhigion a defnyddiwch microsgopau i weld eu byd cudd.
£35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Conifferau Cyfareddol
2019: Dydd Iau Ionawr 24ain / Dydd Sadwrn Chwefror 9fed – 10.30yb-3yp

Mae conifferau yn grŵp diddorol o blanhigion, gan gynnwys cedrwydd, pinwydd, hemlog, llarwydd a sbriws.  Yn ystod y cwrs hwn, bydd Swyddog Gwyddoniaeth Tyfu’r Dyfodol, Dr Kevin McGinn, yn cyflwyno’r nodweddion allweddol a ddefnyddir i nodi gwahanol deuluoedd a rhywogaethau conifferaidd, gan hefyd esbonio tarddiad rhai conifferau gardd ‘corachaidd’.  Bydd y cwrs hwn yn dechrau yn ein labordy addysgu, gan symud ymlaen at daith o gonifferau yng nghasgliadau byw’r Ardd.  Croeso i ddechreuwyr a’r rheini sydd am wella.
£35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau’r Ardd)

Rhaid archebu ymlaen llaw – am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i archebu, ffoniwch 01558 667150 neu e-bostiwch gtf@gardenofwales.org.uk os gwelwch yn dda.